Husrannsakan hos annan än den misstänkte

2020-04-27 i Narkotikabrott
FRÅGA
Får polisen gå in i en bostad som ej den misstänkte personen är skriven på hur som helst?Personen i fråga har aldrig varit i kontakt med polisen på något annat vis än fortkörningsböter och är 30 år.Misstanken ska vara ringa narkotika (eget bruk). Aldrig påkommits vid bruk eller något annat brottsligt.Polisen går då raka vägen in i denna lägenhet och chockerar både den boende i lägenheten samt den misstänkte som aldrig pratat med polisen i sådana sammanhang. Ena polisen för efter en stund ut den misstänkte och därefter börjar den andra söka i lägenheten som ej den misstänkte bor i.Boende fick stoppa polisen då denne ej har något med misstanken att göra. Därpå polisen ställer sig frågande "Bor inte den misstänkte här?". Då hade redan polisen innan detta varit förbi den misstänktes lägenhet och ej påträffat den misstänkte.Så frågan är då egentligen, får polisen göra på detta vis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förutsättningar för husrannsakan i ditt fall

Husrannsakan regleras i 28 kap. rättegångsbalken (RB). En husrannsakan kan vidtas när det finns anledning att anta att ett brott begåtts på vilket ett fängelsestraff kan följa, antingen för att leta efter föremål som kan tas i beslag/förvar (bevis) eller för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen om brottet. Ringa narkotikabrott är ett sådant brott för vilket fängelsestraff kan följa enligt 2 § narkotikastrafflagen. För de fall husrannsakan ska göras hos någon annan än den som är skäligen misstänkt för brottet krävs det att brottet begåtts hos denne eller att det finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen kommer hittas föremål som kan tas i beslag eller förvar, 28 kap. 1 § RB. Det betyder i ditt fall att polisen ska ha haft synnerlig anledning att anta att de skulle hitta narkotika när de letade igenom lägenheten de gick in i.

Principer som måste följas vid en husrannsakan

Vid myndighetsingrepp som husrannsakan gäller i allmänhet två principer som kallas behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att ett ingrepp endast får göras om det behövs för att uppnå ett vist ändamål. Proportionalitetsprincipen innebär att ingreppet dessutom måste stå i rimlig proportion till det intrång eller den kränkning som det innebär mot den enskilde.

Båda principerna framgår av lagtexten i 28 kap. RB. Där står nämligen att en husrannsakan endast får beslutas om skälen för åtgärden uppväger de men som åtgärden innebär för motstående intressen (28 kap. 3 a § RB).

Slutsats

Det är svårt att ge ett definitivt svar på din fråga eftersom den kräver en del svar från de som var delaktiga i beslutet för husrannsakan. Det framgår inte på vilka grunder personen i fråga är misstänkt för ringa narkotikabrott. Vi vet inte heller om polisen hade synnerlig anledning att anta det skulle hittas narkotika i lägenheten. Det man kan säga är att ifall polisen inte hade synnerlig anledning att anta att de skulle hitta narkotika i lägenheten så har de agerat fel.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (468)
2020-11-30 Är det brottsligt att vara med under ett brott?
2020-11-30 Hur anmäler jag någon för droginnehav?
2020-11-29 Vilket är det strängaste straffet för grov narkotikasmuggling?
2020-11-29 Är cannabisknoppar lagliga?

Alla besvarade frågor (86741)