Husförsäljning – Förskott på arv?

2017-06-12 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Jag undrar vad som gäller om jag köper ett hus av mina föräldrar. Huset är behov av totalrenovering och köpesumman är symbolisk. Kan detta på någotvis ses som förskott på arv jämtemot mina syskon? Eller är detta att likställa som om de sålt huset till en utomstående?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att gåvor från föräldrar till deras bröstarvingar ska avräknas som förskott på arv. Begreppet ”gåva” ska tolkas extensivt och innefattar även exempelvis försäljning till underpris. Någon avräkning ska dock inte ske om det framgår av omständigheterna att föräldrarna avsåg att gåvan inte skulle räknas av som förskott. Det här framgår av 6 kap. 1 § ärvdabalken.

Om man tillämpar detta på ditt fall, så uppstår därmed två frågor. Den första frågan är om överlåtelsen ska anses utgöra en gåva. Den andra frågan är om föräldrarnas avsikt med överlåtelsen på något vis framgår av omständigheterna.

Din beskrivning av köpesumman som ”symbolisk” tolkar jag som att den understiger marknadsvärdet. Jag antar att marknadsvärdet förvisso är relativt lågt, eftersom du skriver att huset är i behov av totalrenovering, men till den del köpesumman understiger det faktiska marknadsvärdet är överlåtelsen att anse som en gåva till dig från dina föräldrar. Utgångspunkten är därmed att gåvan ska räknas av från ditt arv.

Du har inte angett i din fråga om dina föräldrar vill att gåvan ska räknas av eller inte. Om det inte är föräldrarnas avsikt, kan ni enkelt lösa situationen genom att skriva en klausul i köpeavtalet om att överlåtelsen inte utgör förskott på ditt arv. Det finns inga formkrav för hur en sådan förklaring ska se ut, utan det räcker att dina föräldrars avsikt på något vis framgår. Ur bevishänseende är det dock att föredra om förklaringen är skriftlig och så tydlig som möjligt.

Om jag missförstod din beskrivning av köpesumman, och den faktiskt är marknadsmässig, så ska inte någon avräkning ske eftersom en marknadsmässig överlåtelse inte är att anse som en gåva.

Kort sammanfattat ska alltså överlåtelsen anses utgöra förskott på arv till den utsträckning köpeskillingen understiger marknadsvärdet. Ni kan dock undvika att någon avräkning sker på ditt arv genom att dina föräldrar lämnar en förklaring om att det inte är deras avsikt. En sådan förklaring kan lämpligen utformas som en klausul i köpeavtalet.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1289)
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?

Alla besvarade frågor (97671)