Husdjur i ena boendet vid gemensam vårdnad

2018-02-10 i Barnrätt
FRÅGA
Undrar hur det är med möjligheten för separerade att skaffa husdjur om man har gemensamma barn? Kan ens ex bestämma att den andra partnern inte skaffar t.ex. katt med hänvisning till att man då utsätter barnen för rabies och andra sjukdomar?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag utgår från att ni har gemensam vårdnad över era gemensamma barn.

Ni som barnens vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter och vid delad vårdnad ska besluten fattas tillsammans av vårdnadshavarna. I den dagliga kontakten med barnen måste ni däremot inte vara eniga och rörande den faktiska omvårdnaden av barnen får beslut tas av den som för tillfället har hand om barnen. Viktigare beslut såsom barnens skolgång och bosättning, som kan få betydelse för barnets framtid, ska fattas av bägge vårdnadshavarna tillsammans. Detta framgår av 6 kap. 13 § Föräldrabalken.

Att skaffa husdjur (förutsatt att det inte finns någon allergi, redan angiven sjukdom på djuret eller något annat som kan skada barnen) kan inte anses vara en angelägenhet som kan få betydelse för barnens framtid. Det bör därför inte anses vara något som du och ditt ex måste besluta om gemensamt och inget hen kan bestämma över.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1284)
2019-09-23 Finns det något tak för underhåll?
2019-09-23 Föräldrars försörjningsplikt
2019-09-22 Har pappan rätt till aktiviteter med barnen utan godkännande?
2019-09-21 Hur mycket har barnen att säga till om i boendefrågor?

Alla besvarade frågor (73015)