Husbyggare fakturerar mer än avtalat - vad gäller?

FRÅGA
Hei,Vi bor i Oslo och är svenska och har byggt ett hus på Tjörn där vi ska bo senare. Nu är vi i konflikt med husbyggaren om antal timmar som är fakturerade. Bygget blev också 5 månader försenat. Vi fick en offert på huset och datum när det skulle vara färdigt. Det är fakturerat ca 80% mer timmar än offererat och vi har svårt för att få genomslag på vart krav om kreditering av fakturor. Vi har bestridit fakturor och hållit tilbaka ca. 250.000,- men vårt krav är ca. 400.000,- Avtalet är på löpande räkning enligt offert. Byggaren hänvisar till extrajobb men som vi anser ingår i offerten. Han har heller inte kontaktat oss om extrajobb utan hela tiden sagt att offerten håller när vi påpekat att antal timmar ser ut att bli för många. Har ni något förslag till oss om hur vi skal gå till väga?Med vänlig häslning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att ni anlitat husbyggaren som konsumenter och inte som företagare.

Eftersom ni är konsumenter och anlitat en hantverkare för att bygga ett hus blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. KtjL är tvingande till er förmån vilket innebär att om ni avtalat om sämre villkor för er än vad lagen säger så gäller inte detta.

Vad gäller för extrajobb?

Huvudregeln är att det pris ni avtalat om är det som gäller och i den mån ni inte avtalat om priset ska ni betala vad som är skäligt, se 36 § KtjL. I 38 § KtjL framgår att näringsidkaren har rätt till pristillägg om:

"om han har utfört tilläggsarbete i enlighet med bestämmelserna i 8 §, eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades."

Om näringsidkaren ska utföra tilläggsarbete ska hen höra av sig till konsumenten och fråga vad som ska göras, 8 § KtjL.

Vad är ni skyldiga att betala?

Om priset inte framgår av ert avtal är ni skyldiga att betala vad som är skäligt utifrån tjänstens art, omfattning och utförande, se 36 § KtjL. Ifall husbyggaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får detta pris inte överskridas med mer än 15%, ser 36 § KtjL.

Eftersom byggaren menar att han utfört extrajobb verkar det som han menar pristillägg i KtjLs mening. Inget i er fråga tyder på att husbyggaren har haft rätt att utföra extraarbeten. Utöver detta har han inte heller hört av sig till er och frågat om ni velat att han skulle utföra extrajobb och därmed har han alltså inte rätt till pristillägg för dessa.

Ni är skyldiga att betala för det jobb som ni anlitat husbyggaren för att utföra, men inget annat. Ni är skyldiga att betala vad som är skäligt för det jobbet, men ifall husbyggaren gett er en ungefärlig prisuppgift är ni inte skyldiga att betala mer än det priset plus max 15%. Utifrån er fråga finns det inget som tyder på att husbyggaren har rätt till några pristillägg.

Vad bör ni göra nu?

I första hand bör ni återigen höra av er till hantverkaren med ett tydligt formellt kravbrev där det framgår vilka fakturor ni bestrider och på vilka grunder. Ni kan vidarebefordra detta svar till hantverkaren om ni behöver ytterligare stöd för er argumentation. Om hantverkare inte accepterar ert krav på kreditering av fakturor kan ni vända er antingen till ARN eller till en domstol. Ifall ARN väljer att ta upp er tvist kommer de att pröva den utan kostnad för er. Viktigt att komma ihåg är dock att ARNs avgöranden inte är rättsligt bindande, men de följs vanligtvis av de flesta.

En andra möjlighet är att ta ärendet vidare till en domstol och stämma företaget. Eftersom en domstolsprocess kan komma att kosta endel pengar rekommenderar jag er dock att först rådgöra med en jurist som kan titta på ert avtal och hjälpa er utifrån det. Utifrån den informationen jag fått i frågan är min bedömning att ni har goda möjligheter att få igenom kreditering av åtminstone vissa fakturor. Mitt råd är alltså att ni först skickar ett formellt kravbrev till företaget, sedan vänder er till ARN alternativt rådgör med en jurist och tar det direkt till domstolen.

Ifall ni vill anlita en jurist för att exempelvis skriva ett kravbrev kan ni göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av sig till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av dig där.

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (438)
2021-04-30 Möjlighet att häva avtal med bindningstid
2021-04-29 Företag utförde inte den tjänst som bestämdes.
2021-04-29 Näringsidkares skyldighet att specificera faktura enligt konsumenttjänstlagen
2021-04-25 Fel i tjänst hos företag som inte vill samarbeta

Alla besvarade frågor (92012)