Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom

2021-10-12 i Bodelning
FRÅGA
Hej! En bekant till mig köpte ett hus bara en väldigt kort tid innan han träffade en tjej, som ganska snabbt flyttade in i hans hus. Nu ska de separera och hon säger att de ska dela huset lika. Huset köpte han själv och de hade inte träffats under husköpet, utan var till eget bruk först o främst. Hon kommer förmodligen hävda att han lovat henne halva vilket han inte gjort, finns inget på papper osv utan bara hennes ord. Kommer hon komma någon vart med det om hon tar det vidare? Hon står även skriven på adressen, men efter några veckor (månader) som han köpt det.
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen är tillämplig

Eftersom att inget annat framgår från din fråga så utgår jag från att din bekanta och hans ex inte var gifta. Jag utgår vidare från att det har rört sig om två personer som stadigvarande har bott tillsammans i ett parförhållande och haft ett gemensamt hushåll, vilket innebär att de var sambos, vilket i sin tur innebär att sambolagen är tillämplig (1 § SamboL).

Bodelning ska vid begäran göras vid separation

Ett samboförhållande kan upphöra på grund av att samborna separerar (2 § första stycket, andra punkten SamboL). När ett samboförhållande upphör på grund av separation ska en bodelning göras om någon av samborna begär detta (8 § SamboL). Vid en bodelning ska den s.k. samboegendomen fördelas mellan samborna (8 § SamboL).

Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sambors gemensamma bostad kan exempelvis vara ett hus som endast en av samborna äger ifall det är sambornas gemensamma hem och huset innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § första stycket, första punkten SamboL). Alltså skulle huset kunna klassas som sambornas gemensamma bostad, men eftersom huset inte köptes för gemensam användning så är det inte samboegendom och alltså ska huset inte delas lika mellan din bekanta och hans ex enligt reglerna i sambolagen.

Det går inte att bevisa huruvida det finns något avtal om delning av huset

Det faktum att din bekantas ex hävdar att hon har blivit lovad halva huset bör inte påverka situationen. Samboavtal måste dels vara skriftliga och kan dels inte medföra att egendom som egentligen inte är samboegendom ska betraktas som samboegendom i en bodelningen (9 § SamboL). Din bekantas ex skulle visserligen kunna hävda att det förelåg ett "vanligt" avtal, vilket ju hade varit bindande för din bekanta trots att det bara var muntligt (1 § avtalslagen). Det är dock svårt att bevisa förekomsten ett sådant avtal. Din bekanta kommer alltså inte behöva dela lika på sitt hus med sin före detta partner.

Hoppas att svaret har varit dig till hjälp!

Tim Axell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2899)
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa

Alla besvarade frågor (96471)