FrågaSKATTERÄTTArvsskatt08/04/2019

Hus i arv - inträde i den tidigare ägarens skattemässiga situation

Hej. Jag skall deklarera en husförsäljning och jag vet inte vad jag ska skriva in för inköpspris, samt lagfartskostnader. Det är så att jag och min bror fick huset i arv när våra föräldrar gick bort år 2007 efter 2008 har jag bott i huset med min fru. år 2012 köpte min fru ut min brors del för 95000 kr efter en värdering på 190000 kr och nu år 2018 har vi sålt huset. Nu är det så eftersom jag har fått det i arv och mina föräldrar köpte huset år 1961 för 20000 kr så undrar jag om det är den summan jag ska ta som inköpspris eller är det värderingen som blev år 2012 jag tycker det blir konstigt att gå tillbaka ända till år 1961 så jag vore tacksam för hjälp.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan vilket inköpspris som du ska använda dig av, kommer jag nedan hänvisa till Inkomstskattelagen (IL) och dess bestämmelser om kapitalvinst.

I och med husförsäljningen kommer du att beskattas i inkomstslaget kapital, då det räknas som en kapitalvinst (se 44 kap. 1, 3 och 4 § IL). Kapitalvinsten beräknas som sådan: skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttring och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter) (44 kap. 14 § IL).

Vid försäljningen ska du överta dina föräldrars inköpspris av huset eftersom att huset är förvärvad genom arv. Att använda sig av arvlåtarens anskaffningskostnad beror på att en vid arv inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Även anskaffningsutgifter (såsom lagfartskostnader) och eventuella förbättringsutgifter (såsom renovering) som dina föräldrar har haft övertar du från dem, på samma sätt som inköpspriset.

För att sammanfatta det hela så är det dina föräldrars inköpspris (20 000 kr) som är den anskaffningskostnad som du ska använda i din skatteberäkning och därmed inte värderingen på 190 000 kr.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Arvsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo