Hus från tidigare förhållande - samboegendom?

Hej. Jag och min sambo sedan ca 7 år tillbaka ska separera, vi har ett gemensamt barn och min sambo har också två barn sedan tidigare. Vi har bott sedan ca 5 år tillbaka i det hus som min sambo förvärvade med sin före detta fru innan vi blev tillsammans. Vi träffades och blev ihop under den tid som min sambos bodelning pågick, en ganska långdragen process om ca 1,5 år. Min sambo bodde under denna tid inte i huset men var hela tiden skriven där. Vår första tid tillsammans bodde först min sambo hos mig, vi hyrde sedan en lägenhet under ca 6 månader och flyttade därefter gemensamt in i huset som han då hade löst ut sin före detta ur och därmed ägde 100 % (tidigare 50 %). Min fråga gäller huruvida huset till del är att betrakta som samboegendom eller ej. Min sambo bekostade helt själv utköpet av sin före detta ur huset, han står själv som ägare till detta. Dock förvärvade han de sista 50 % under den tid vi var ihop med syfte att vi skulle bo där ihop och vi flyttade sedan gemensamt in i huset. Min sambo var hela tiden skriven på adressen där huset ligger medan jag först skrev mig där när vi flyttade in. Det var heller aldrig tanken att jag i samband med vår gemensamma flytt direkt skulle köpa in mig eller bli delägare i huset utan att jag enbart var inneboende hos dem. Jag undrar ändå hur man resonerar kring ovan eftersom det så som jag förstår egentligen inte spelar någon roll vem som betalat huset utan när och i vilket syfte det förvärvas. Hur resonerar man?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller egendom i samboförhållanden finns i Sambolagen.

Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och som dessutom har gemensamt hushåll, enligt Sambolagen . Eftersom ert samboförhållande nu har upphört ska, om någon av er begär det, en bodelning göras. I denna bodelning ska endast er samboegendom ingå och fördelas mellan er. Detta framgår av Sambolagen 8§ 1st.

Samboegendom kan utgöras av gemensam bostad eller gemensamt bohag, enligt Sambolagen , och i ditt fall handlar det alltså om gemensam bostad. För att en bostad ska räknas som samboegendom och därmed ingå i bodelningen krävs att två saker är uppfyllda:
1. Att bostaden utgör sambornas gemensamma bostad genom att den är avsedd för och används som sambornas gemensamma hem (se Sambolagen ), och
2. Att bostaden har förvärvats för gemensam användning (se Sambolagen ).

Eftersom ni bott i huset i fem år, utgår jag från att det varit avsett för och använts som ert gemensamma hem. I sådana fall är huset er gemensamma bostad i enlighet med Sambolagen . Utöver detta krävs för att huset ska vara att anse som samboegendom att det också har förvärvats för gemensam användning. Huset är vara förvärvat för gemensam användning om det är köpt i syfte att ni skulle bo i huset tillsammans. Det anses även vara förvärvat för gemensam användning om det köpts efter att själva samboförhållandet inletts. Om något av dessa fall föreligger, saknar det betydelse vem av samborna som bekostat köpet. Det avgörande är, precis som du säger, när och i vilket syfte huset förvärvats. De sista 50% av huset har blivit förvärvade under tiden för ert samboförhållande. Däremot har de första 50% blivit förvärvade långt innan ni blev sambor och det har därför inte kunnat finnas något syfte att ni två skulle bo i huset tillsammans. Eftersom inte hela huset blivit förvärvat under ert samboförhållande eller i syfte att du och din sambo skulle bo där tillsammans utan din sambo redan ägde del av huset innan ni inledde ert samboförhållande, kan huset inte heller utgöra samboegendom.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp. Jag rekommenderar dig att boka tid hos Lawline Juristbyrå (här) om du vill ha ytterligare hjälp att komma vidare med frågan.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning