Hus förvärvat för gemensamt bruk utgör samboegendom

FRÅGA
Flyttade till sambon 2000. Huset brann ner pga av åsknedslag april 2009. Vi flyttade då gemensamt in i arbetsbaracker och planerade gemensamt bygget av ett nytt hus. Flyttade in i det nya huset december 2010. Boningshuset ingår i en lantbruksfastighet. Har inget samboavtal. Gäller sambolagen efter inflytt till det nya huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboegendom definieras i sambolagen som bostad och bohag (inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet) som har förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). All samboegendom kan bli föremål för likadelning vid samboförhållandets upplösning oavsett vem av samborna som är ägare (under förutsättning att egendomen har köpts för gemensam användning).

Vad gäller er bostad så spelar det alltså ingen roll vem av er som äger bostaden om förvärvet av den skedde under samboförhållandet. Om bostaden däremot förvärvades av den ena sambon innan förhållandet inleddes så ska bostaden som huvudregel inte ingå i bodelningen eftersom den då inte kan anses förvärvad för gemensamt bruk (jfr 5 § sambolagen).

Eftersom att ni har förvärvat er bostad under ert samboförhållande och ni båda bor där tillsammans är bostaden att anse som förvärvad för gemensamt bruk, dvs. huset utgör samboegendom i sambolagens mening. Det innebär i sin tur att bostadens värde ska delas lika mellan er, om ert samboförhållande skulle upphöra, i en bodelning.

Ett samboförhållande anses enligt lag upphöra i och med att samborna flyttar isär, gifter sig eller när någon av samborna avlider (2 § sambolagen).

Det är viktigt att komma ihåg att en bodelning inte sker automatiskt mellan sambor utan att det krävs att någon av er begär det. En begäran om bodelning måste göras senast 1 år efter det att samboförhållandet upphört (8 § st. 2 sambolagen). Bodelning kan inte ske under pågående samboende.

Samboavtal
- Sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § st. 1 sambolagen). För att ett samboavtal ska vara giltigt krävs att det upprättas skriftligen och att det har undertecknats av er båda (9 § st. 2 sambolagen). Det torde inte med giltig verkan gå att generellt avtala att samma regler som för gifta ska fullt ut tillämpas mellan sambor. För fulla äktenskapliga verkningar finns ett särskilt formkrav, dvs. ingående av äktenskap genom vigsel.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2997)
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?
2021-09-15 Kan man jämka ett föravtal i en samborelation?
2021-09-12 Vad händer med hyresrätten om vi går isär?

Alla besvarade frågor (95697)