Huruvida viss egendom utgör samboegendom eller ej

FRÅGA
Hej Jag och min före detta sambo har separerat sedan ca 7 månader tillbaka. Hon har hela tiden bott kvar i vårt gemensamt ägda hus och vägrade länge att sälja eller lösa ut mig ur huset. Till slut fick jag en bodelningsförrättare utsedd och då gick hon med på husförsäljning. Huset är nu sålt men överlåtelse har inte skett. Bodelningsförrättaren vill nu ha in uppgifter om när förhållandet upphörde och vad jag anser är samboegendom. Jag anser att de saker jag köpt och använt för egen hobby och fritidssysselsättning inte är samboegendom (i detta fall verktyg och maskiner). Dessa saker finns kvar i garaget som vi fortfarande äger tillsammans. Har jag rätt att hämta dessa saker eller hur bör jag gå tillväga för att lösa detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vilken lag reglerar separation mellan sambos och samboegendom?

Vid separation mellan sambos blir sambolagen den tillämpliga lagen. Den kan liknas vid en förenklad version av äktenskapsbalken och reglerar om eller under vilka omständigheter du får behålla till exempel verktyg och maskiner vid en separation. Huvudregeln är att egendom som du och din före detta sambo införskaffade för gemensam användning ska delas lika vid separationen, oavsett vem som betalat.

Vad räknas till samboegendom?

Till samboegendom räknas bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Begreppet bohag definieras i 6 § sambolagen, där anges att det som faller under begreppet är möbler, hushållsmaskiner och annat "inre lösöre" som köptes för att användas i det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Verktyg och maskiner är knappast varken möbler, hushållsmaskiner eller annat inre lösöre, och som jag tolkar det köptes det inte in med avsikten att de skulle tillhöra det gemensamma hemmet, utan snarare för att bara du skulle använda dem och att de därmed skulle tillhöra dig. Ytterligare en paragraf som stödjer att de inte skulle vara samboegendom är 7 § sambolagen, vilken anger att egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte ska räknas till gemensamt bohag.

Får du hämta dem när du vill?

Din före detta sambo får inte hindra dig från att hämta saker som tillhör dig, och det är bara du som har lov att förfoga över dina tillhörigheter - hon får alltså inte använda dem. Eftersom ni gemensamt äger garaget i vilket sakerna ligger kan du inte göra dig skyldig till hemfridsbrott (att olovligen gå in i annans bostad) om du skulle hämta dem utan att be om tillåtelse innan. Om hon inte skulle vilja lämna ifrån sig egendom som tillhör dig frivilligt kan du ansöka om handräckning hos Kronofogden, ansökningsavgiften är 300kr, men du kan ansöka om att hon ska ersätta den efteråt. Ska du ansöka om handräckning ska du dock kunna styrka att maskinerna och verktygen är dina genom exempelvis kvitton.

Sammanfattning och råd till dig

Med det sagt kan konstateras att de saker du köpt och använt för egen hobby och fritidssysselsättning troligen inte är samboegendom. Vill du vara säker på att undvika konflikt eller en potentiellt jobbig situation kan du vänta med att hämta ut dem tills din före detta sambo och bodelningsförrättaren fått säga sitt, men enligt min bedömning kan du hämta ut dem redan nu, i och med att de med stor sannolikhet tillhör dig och eftersom ni tillsammans äger garaget som de finns i.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96481)