Huruvida överlåtelse av landställe till bröstarvinge är förskott på arv

2020-03-22 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej.Min mor avled förra året, min far blev då ensam arvtagare då de var gifta, nu vill min far att jag ska ta över befintliga lånet och lagfarten för landstället (dvs att jag kommer äga detta) När min far avlider kommer då landstället jag äger bli föremål för arvsanspråk från mina systrar (kan de kräva pengar av mig vid arvsdelning) Om det är så, räcker det med att jag värderar landstället vid ägarbytet så att endast det värdet blir arvslotten att dela på.?Min far kan ju sälja landstället för vad han vill till vem som helst och bränna upp pengarna vilket gör att det ändå ej blir något att dela på.Frågeställningen görs för att jag inte vill ha några tråkiga tvister med mina systrar vid arv-uppdelning när min far avlider.Min far har inte råd med lånen på landstället och ville då att jag skulle ta över befintligt lån samt lagfart då det behövs nödvändiga rep/renoveringar för att kunna nyttja detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ifall en förälder under sin livstid ger en gåva till sitt barn kan detta anses vara ett förskott på arv. Först och främst är det därför viktigt att avgöra huruvida du har fått en gåva eller inte. Här beror det på hur mycket landstället är värt samt hur stora lånen som du har tagit över är. Har du genom att få ta över landstället fått en förmögenhetsökning? Ifall du genom att ha mottagit landstället har fått en förmögenhetsökning kan det vara frågan om ett förskott på arv.

Enligt lag ska vad en förälder gett till sitt barn under sin livstid presumeras vara ett förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken). Detta innebär att så länge det inte framkommer att din far inte ville att landstället skulle räknas som förskott på arv, kommer det att antas att det är ett förskott på arv. Ifall din far inte vill att det ska vara ett förskott på arv kan det därför vara en bra idé att i ett gåvobrev eller liknande skriva ner att överlåtelsen av landstället inte ska anses vara ett förskott på arv. I så fall är avsikten tydlig och det finns ingen anledning för tvister senare när det är dags för arvskifte.

Ifall din far vill att det ska räknas som ett förskott på arv ska avräkning ske efter hur mycket landstället är värt när du tar emot det (6 kap 3 § ärvdabalken). Detta innebär att ifall värdet skulle öka efter det att du mottagit landstället fram tills din far avlider är det ändå värdet när du tog emot gåva som är vad som ska avräknas från ditt arv. Skulle det vara så att värdet på landstället överskrider vad din andel av arvet är, och alltså inte kan avräknas, är du inte skyldig att återbära överskottet (6 kap 4 § ärvdabalken). Dina systrar kommer alltså inte att kunna kräva dig på några pengar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1227)
2021-05-13 Förskott på arv – köp till underpris
2021-05-13 Hur göra för att det ej ska bli förskott på arv?
2021-05-10 Kan man få förskott på arv med villkor om återbetalning
2021-05-02 Förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92362)