Huruvida ett testamentariskt förordnande som innebär en orättvis fördelning mellan syskon står sig

Min och min systers pappa har avlidit. Mamma död sen tidigare. Vid bouppteckning igår kom det fram att pappas dödsbo och min syster var hälften var ägare till skog som fanns. Pappa har alltså skrivit hälften av sin skog bara på min syster. Får jag bara ärva hälften av pappas skog och min syster sin halva och pappas halva 25% mot 75%. Hade han rätt att ge henne hälften och inte båda sina barn? Tack för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,

Jag antar att det är genom ett testamente Din far har givit uttryck för sin önskan om att Din syster ska äga hälften av skogen.

Viljeprincipen är inom testamentesinstitutet en starkt förankrad grundsats som ska genomsyra testamentestolkningsförfarandet. Ett testamente är ensidigt och benefikt, en akt av givmildhet, varför det står testatorn fritt att i ett testamentariskt förordnande förfoga över sin kvarlåtenskap.

Vad Du i egenskap av bröstarvinge kan göra, utan hinder av testamentet, är att göra anspråk på Din rätt till en laglott som utgörs av hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer Dig (se om laglott 7 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Du har då att inom sex månader fr.o.m. dagen Du tog del av testamentet att påkalla jämkning av testamentet (se om jämkning av testamente 7 kap. 3 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1).

Så länge testamentet inte inskränker Ditt laglottsskydd står sig Din fars förordnande.

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”