Huruvida ett testamentariskt förordnande som innebär en orättvis fördelning mellan syskon står sig

2015-02-27 i Laglott
FRÅGA
Min och min systers pappa har avlidit. Mamma död sen tidigare. Vid bouppteckning igår kom det fram att pappas dödsbo och min syster var hälften var ägare till skog som fanns. Pappa har alltså skrivit hälften av sin skog bara på min syster. Får jag bara ärva hälften av pappas skog och min syster sin halva och pappas halva 25% mot 75%. Hade han rätt att ge henne hälften och inte båda sina barn? Tack för svar!
SVAR

Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,

Jag antar att det är genom ett testamente Din far har givit uttryck för sin önskan om att Din syster ska äga hälften av skogen.

Viljeprincipen är inom testamentesinstitutet en starkt förankrad grundsats som ska genomsyra testamentestolkningsförfarandet. Ett testamente är ensidigt och benefikt, en akt av givmildhet, varför det står testatorn fritt att i ett testamentariskt förordnande förfoga över sin kvarlåtenskap.

Vad Du i egenskap av bröstarvinge kan göra, utan hinder av testamentet, är att göra anspråk på Din rätt till en laglott som utgörs av hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer Dig (se om laglott 7 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) här). Du har då att inom sex månader fr.o.m. dagen Du tog del av testamentet att påkalla jämkning av testamentet (se om jämkning av testamente 7 kap. 3 § ÄB här).

Så länge testamentet inte inskränker Ditt laglottsskydd står sig Din fars förordnande.

Vänligen,

Rosa Nicole Abas
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (746)
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?
2020-06-25 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (81689)