FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom24/02/2015

Huruvida enskild egendom ingår i bodelningen mellan makar

Fråga.

Jag fick ett arv i aug 2014 från mina föräldrar, min enskilda egendom, enl deras testamente. Skilde mig i april 2014, äger gemensam bostad inkl lån. Överens om gemensamt ägande, men undrar om mitt arv. Det ingår väl ej i en framtida bodelning?

Lawline svarar

Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,

Om Du ärvt med ett villkor om att det ska utgöra Din enskilda egendom ska det inte ingå i bodelningen (se 7 kap. 2 § p. 4 och 10 kap. 1 § äktenskapsbalk (1987:230) https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1).

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare