Hur visar jag att min bostad uppfyller kraven för anhöriginvandring?

2019-09-15 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, jag har med fullmakt sökt uppehåll- och arbetstillstånd åt min partner sedan fyra år.Migrationsverket har avslagit ansökan med motiveringen att min bostad ej uppfyller försörjningskravet. Jag har mailväxlat med kundtjänst på Migrationsverket för att få ett förtydligande om exakt vilka regler som gäller. Därefter har jag sökt, hittat och flyttat till ett nytt boende samt överklagat Migrationsverkets avslag till Förvaltningsrätten (Migrationsdomstolen).Min nya bostad är en del av ett sutterängradhus, där fastighetsägaren bor i nedre delen och jag bor i övre delen, som är en helt avskild lägenhet med egen ingång, kök, två rum samt WC/badrum. Jag nyttjar alltså lägenheten "självständigt" och enligt lagens mening borde det räknas som andrahandsuthyrning.Migrationsverket har trots det yttrat sig negativt till Förvaltningsrätten och menar att jag är inneboende. Migrationsverkets skäl för detta är att det ingenstans i hyresavtalet står att jag INTE är inneboende och att vid sökning på Eniro framgår att ytterligare två personer, förutom mig själv och fastighetsägaren "finns" på adressen. Hur skall jag övertyga Förvaltningsrätten om att min bostad uppfyller kraven? Jag kan bifoga bilder på lägenheten som styrker min sak samt annonsen på Blocket där det tydligt framgår att bostaden är en helt avskild lägenhet. Fastighetsägaren kan även intyga detta. Är oerhört tacksam för ett svar på denna livsavgörande fråga för mig och min partner. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

För att du ska uppfylla boendekravet vid anhöriginvandring krävs att du har en bostad av tillräcklig standard och storlek att bo i för dig och din partner. För två vuxna är bostaden tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum. Att hyra i andra hand accepteras om uthyrningen är godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Däremot räknas inte inneboende som en godtagbar bostad. Min utgångspunkt, utifrån så som jag tolkat din fråga, är bostaden du hyr en del av antingen en villa eller en bostadsrätt och inte av en hyresrätt.

Av 12 kap. 1 § Jordabalken (JB) framgår att kapitlet avser avtal genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Vidare framgår av lagen om uthyrning av egen bostad att lagen gäller för hyresavtal som avses i 12 kap. 1 § JB när någon privat upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsmål. Bostaden utgörs i sådana fall av hus eller del av hus och benämns i lagen lägenhet (jfr 1 § lagen om uthyrning av egen bostad). Frågan i ditt fall är huruvida delen av huset du hyr är att se som en bostadslägenhet i lagens mening (jfr 12 kap. 1 § tredje stycket JB). Enligt bestämmelsen är en bostadslägenhet en lägenhet som upplåtits för att helt eller inte till oväsentlig del användas som bostad. Som jag förstår det i ditt fall hyr du övre våningen av fastigheten som är en helt avskild lägenhet med egen ingång, kök, två rum samt WC/badrum. I ditt fall är det således varken en andrahandsuthyrning eller ett inneboendekontrakt, utan ett hyresavtal enligt 1 § lagen om uthyrning av egen bostad, vilket du bör göra domstolen uppmärksam på. Eftersom det inte rör sig om ett inneboende ska din bostad vara tillräcklig så länge den uppfyller kraven om standard och storlek. Du bör således argumentera dels utifrån att du hyr en del av en bostad och att det är en självständig lägenhet, dels kan du givetvis bifoga bilder för att styrka det du anför. Det kan även vara en idé att få ett intyg av din hyresvärd vad det rör sig om för hyresavtal och en kopia av lägenhetens planlösning som visar att det är en självständig lägenhet. Du bör ha i åtanke att även om Migrationsverket yttrat sig negativt till domstolen, innebär det inte per automatik att domstolen går på den linjen. Om du kan visa att du bor i en bostad av tillräcklig standard och storlek med egen ingång, torde du ha möjlighet att nå framgång.

Det kan i många fall vara svårt att själv föra sin talan mot myndigheter och inför domstol, om man inte är van vid juridiken. Jag skulle därför rekommendera dig att du anlitar en jurist som hjälper dig med din överklagan (framförallt då det är så viktigt för dig som i det här fallet). En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig med detta. Är du intresserad av att anlita en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (949)
2019-12-10 När börjar tidsgränsen för ansökan om svenskt medborgarskap löpa?
2019-12-08 ​Överklaga beslut om uppehållstillstånd för besök
2019-12-08 Kan pojkvän från Gambia besöka Sverige?
2019-12-06 Preskription av utvisningsbeslut meddelat till följd av brott

Alla besvarade frågor (75517)