Hur vidimeras testamenten?

2019-12-29 i Testamente
FRÅGA
Hej, jag ska justera mitt testamente och undrar över vidimeringen. Måste testamentet först skrivas under av mig och samtidigt bevittnas av två personer, och de kopior jag sedan tar av handlingen också vidimeras av två personer? Räcker det möjligtvis att kopiorna skrivs under av mig och bevittnas av två? Gäller stämpel i stället för handskriven underskrift för bevittningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamenten finns i ärvdabalken (ÄB).

Testamenten ska vara skriftliga med två vittnen som är närvarande samtidigt som testator skriver under handlingen eller vidkänner sin underskrift. Vittnena ska även de skriva under handlingen med sina namn och vara underförstådda med att det är ett testamente de skriver under på. Däremot behöver inte testatorn låta dem veta innehållet av handlingen (10 kap. 1§ ÄB).

En kopia av ett testamente kan vara giltigt om originalhandlingen har uppfyllt formkraven. Därför behöver inte dessa kopierade handlingar vidimeras ytterligare.

Gällande om stämpel går istället för underskrift, finns inte något rättsfall om det. Däremot har det räckt med bomärke eller att testatorn vidkänner sin underskrift. Jag skulle dock råda dig att handskriva underskriften.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2606)
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente
2020-09-25 Hur gör jag om jag inte vill att någon ska ärva mig?

Alla besvarade frågor (84391)