FrågaPROCESSRÄTTDomstol28/06/2022

hur vet man om man är efterlyst?

Hej. En kompis till mig har inte dykt upp på sin rättegång han har gömt sig någonstans i Sverige just nu under 10 månader och lever utan folkbokföringsadress och totalt utanför samhället han misstänker att han är efterlyst men vet inte helt säkert om det stämmer. Hans syster har nyligen avlidit och han vill gå på hennes begravning men fruktar att han kommer bli överrumpland och gripen på plats framför hela familjen. Min fråga till er är följande: Är han efterlyst nu och hur vem/vilken myndighet eller person kan han kontakta för att få reda på information om han faktiskt är efterlyst just nu? 

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att din vän undanhållit sig rättegång, och nu misstänker att han är efterlyst på grund av detta, och undrar hur han kan ta reda på detta. 

Om han undvikit att komma till domstol på rättegång, eller undanhållit sig delgivning, kan domstolen begära honom efterlyst. Det är då domstolen som efterlyser personen, men efterlysningen anmäls till polismyndigheten för att registreras hos dem. Då kan polisen antingen leta efter honom aktivt, beroende på bakgrunden till efterlysningen, eller endast ha en notering i sitt system som uppmärksammas om någon polis i landet skulle göra en slagning på hans personnummer. Beroende på vad domstolen har begärt, så är det alltså inte säkert att polisen aktivt letar efter honom, och således är det inte säkert att de ens skulle dyka upp på en begravning, men det är såklart inget jag kan garantera. 

Jag kan som du säkert förstår inte svara på huruvida han är efterlyst eller inte, men om man undanhåller sig delgivning eller underlåter att inställa sig vid förhandling i domstol, så kan domstolen begära honom efterlyst. Man skulle då kunna vända sig till domstolen och fråga om det finns en efterlysning på personen, där lär man ha störst chans till att få svar då handlingar generellt är offentliga i domstol. Annars är det som sagt Polismyndigheten som administrerar och verkställer efterlysningar, men jag har svårt att tro att de skulle svara på frågor om en person är efterlyst eller inte. Jag rekommenderar att ni börjar med att kontakta domstolen som ni tror har efterlyst honom, och fråga där. Vill ni inte fråga rakt ut, kan ni börja med att begära ett så kallad dagboksblad, det är en förteckning över domstolens samtliga handlingar och anteckningar i målet, där det kan framgå. Annars får ni fråga rakt ut. 

Jag hoppas att ni fått någon vägledning i era frågor! 

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare