FrågaAVTALSRÄTTAvtal24/06/2020

Hur vet man om ett avtal är juridiskt bindande?

Hej, när man adopterar en katt från en kattförening eller katthem skriver man alltid på ett kontrakt som är framtagen av föreningen eller katthemmet. Är dem här kontrakten juridisk bindande och kan förenningen/katthemmet kräva en på skadestånd som det oftast står i dessa kontrakt om man nu inte uppfyller alla krav, exempelvis att man ska meddela om man tänker flytta eller om man vill omplacera katten själv? Paragrafer som står i dessa kontrakt har de stöd i lagen eller är det hittepå paragrafer? MVH Kamila

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

Din fråga handlar om vad man kan reglera i avtal respektive i lag.

Ett kattavtal är juridiskt bindande

Ett avtal är i grund och botten en överenskommelse; att två personer enas om något. Avtal är juridikens stomme. Man kan ingå avtal om nästan vad som helst. Vissa avtal är inte juridiskt bindande, till exempel om två vänner har kommit överens om att de ska äta middag, men den ena vännen ställer in middagen i sista sekund. Många av de avtal man kan ingå är däremot juridiskt bindande, i regel om avtalet handlar om något som utgör ekonomisk ersättning. Att något är juridiskt bindande innebär att den part som inte håller sig till avtalet kan utsättas för rättsliga konsekvenser på grund av sitt agerande.

Ett avtal om en katt är bindande för dig som kattägare och för katthemmet/kattföreningen eftersom det handlar om ett föremål med ekonomiskt värde och affektionsvärde. Dessutom handlar det om ett djur som eventuellt är försäkrat. Framför allt är det juridiskt bindande eftersom du förmodligen betalar för tjänsten hos katthemmet/kattföreningen.

Avtal blir bindande när båda parter är överens

I Sverige råder avtalsfrihet: avtalsparterna råder över avtalsinnehållet och ingåendet av avtal. För att ett avtal ska vara bindande krävs det ett anbud och en accept. Ett anbud är den ena partens förfrågan. För att avtalet ska gälla måste anbudet accepteras inom en viss tidsrymd. Anbud och accept kan utväxlas skriftligen, muntligen eller konkludent. Att ingå avtal genom konkludent handlande är att agera såsom det fanns ett avtal. Hur man än väljer att ingå avtal är ett anbud och en accept egentligen det som utgör ett bindande avtal (1 § första stycket avtalslagen). Den som skriver under ett skriftligt avtal från till exempel ett katthem eller en kattförening går med på avtalsinnehållet i det ögonblick hon eller han skriver under avtalet (1 § första stycket avtalslagen).

Avtalets paragrafer gäller i sig

Eftersom avtalsparterna har avtalsfrihet får de komma överens om det de vill. Det är vanligt att skriva paragrafer i avtal även om de paragraferna inte är lagparagrafer, utan en slags numrering av de regler som avtalet innehåller. Lagen går bara in där avtal inte håller sig till vad lagen föreskriver. Lagen säger till exempel att avtal som man har ingått under tvång inte är giltiga (29 § avtalslagen). En avtalsdel kan också jämkas, alltså modifieras eller tas bort, om den är oskälig (36 § avtalslagen). Vad som är oskäligt beror på situationen och avtalet, men för ett kontrakt som du frågar om kan det exempelvis handla om för korta tidsfrister för kattägaren.

Skadestånd kan regleras i avtal

Du frågar specifikt i ett exempel om skadestånd i avtal. Det går bra att reglera skadestånd genom avtal; man talar då om ett så kallat inomobligatoriskt skadestånd. Om du och kattehemmet/kattföreningen har kommit överens om en skadeståndsparagraf så gäller den. Undantaget är om paragrafen är oskälig. Vad som är viktigt i sammanhanget är att det rör sig om ett konsumentavtal. Då gäller särskilt starka regler till konsuments fördel. Avtalet måste hålla sig till konsumenträtt. För förvaring av husdjur gäller inte konsumenttjänstlagen, så man får leta efter principer i konsumentköplagen. Det låter rimligt att meddela katthemmet om eventuell flytt och omplacering, eftersom katthemmet ska kunna planera sin verksamhet ekonomiskt. Om det är något du är osäker på får du gärna kontakta Lawline igen med en citering av avtalsvillkoret, så kan vi hjälpa dig vidare.

Sammanfattning

Kontrakt med en kattförening eller ett katthem är juridiskt bindande från det att båda parter har sagt ja till avtalsinnehållet. Så kan ske till exempel genom att båda parter skriver under avtalet. Paragraferna i avtal gäller eftersom parterna har kommit överens om dem. Avtalsinnehållet får dock inte gå utanför det som lagen föreskriver om konsumenträtt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!


Vänligen

Caroline HalfvarsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”