Hur vet man att man får ärva enligt testamente och hur lång tid tar en klandertalan?

Hej

Min gudmor gick bort i Juni månad väldigt plötsligt och tragiskt.

Min gudmor var väldigt förmögen och hade två bostäder.

Jag fick ärva 200.000kr(gåvobrev) när min gudfar gick bort för några år sedan och hoppas nu självklart få ärva en slant av min gudmor.

Den som är närmast i arvsledet är hennes halvbror som hon aldrig har umgåtts med eller gillat för den delen. Sen är det min mormor och där tar listan slut.

Vad jag vet så har hennes halvbror blivit avskriven från testamente och blivit delgiven detta.

Jag vill veta om jag vid detta laget bort fått veta om jag möjligtvis får ärva något eller inte. Med tanke på att halvbrodern har fått se testamente( vad jag har hört)

Om han bestrider testamente, vilket verkar lönlöst , vad jag har kunnat läsa mig till, hur lång tid kan klandertalan ta?

Lawline svarar

Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Jag kommer att dela upp svaret i en del där jag kort går igenom arvsordningen enligt lag och en del där jag går igenom vad som gäller för testamenten. Jag utgår från att du inte har något släktband med din gudmor i svaret.

Arvsordningen enligt lag
Ärvdabalken reglerar vem som har rätt till arv när någon går bort. Först ärver den avlidnes barn, om denna inte har några barn ärver den avlidens föräldrar. Om föräldrarna inte lever så ärver syskon och här räknas då även halvsyskon in. Om det inte finns några syskon ärver mor- eller farföräldrar. Någon annan än dessa släktningar ärver inte enligt lag. Allt detta regleras i 2 kapitlet ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1.

Slutsatsen av detta i ditt fall är alltså att du enligt lag inte har någon rätt till arv om du inte står med i ett testamente från din gudmor.

Om testamente
Skulle du då stå med i ett testamente så ska du delges detta enligt 14 kapitlet 4 § ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K14P4S1. Detta eftersom du räknas som arvinge om du står med i testamentet. Det är vanligt att man ger en kopia till samtliga arvingar. Om du inte fått en sådan men du vet att andra arvingar fått det så kan det tyda på att du inte står med i testamentet. Alla arvingar ska som sagt delges testamentet annars bryter man mot lag, detta med undantag om någon redan innan delgivning godtagit testamentet. I sådant fall behöver just denna arvinge inte delges..

Klandertalan av testamente
Din sista fråga handlade om hur lång tid en klandertalan kan ta. Det finns två sätt ett testament kan klandras på. För det första kan barn klandra testamentet för att få en del av sitt arv då man inte kan göra sina barn helt arvlösa genom testamente (detta regleras 7 kapitlet 3 § ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1 men är inte relevant för dig).

För det andra så kan andra arvingar klandra testamentet genom att påkalla att det är ogiltigt enligt 14 kapitlet 5 § ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1. Ogiltighetsgrunderna för testamenten finns i 13 kapitlet ärvdabalken och det är någon av förutsättningarna där som måste vara uppfyllda för att en sådan här klandertalan ska gå igenom. Om en arvinge anser att testamentet är ogiltigt på någon sådan grund har denna 6 månader på sig att klandra testamentet.

Som sammanfattande svar på dina frågor kan man alltså säga följande:
1. Om andra arvingar fått del av testamentet men inte du kan det betyda att du inte är arvinge, alltså att du inte står med i testamentet.

2. Hur lång tid en klandertalan tar är svårt att säga men det måste undersökas om testamentet är ogiltigt enligt 13 kapitlet ärvdabalken samt att halvbrodern har 6 månader på sig att väcka klandertalan.

Hoppas du fick svar på din fråga, om något känns oklart får du gärna återkomma!
Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”