Hur vet en arvinge om denne har rätt till ett arv från utlandet?

2021-04-16 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej! Min italienska far har avlidit. Hur vet jag om jag har ett arv och dylikt från honom? Vem kan meddela mig det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att din far var bosatt i Italien stunden innan han avled, frågan hör därför hemma på det internationellt privaträttsliga området. Som huvudregel enligt EU:s arvsförordning ska lagen i det land där den avlidne senast var bosatt tillämpas. Undantaget från denna huvudregel är om det går att påvisa att denne haft en starkare anknytning till ett annat land, och i så fall ska det landets lagar tillämpas (t.ex om din far hade fru, fastighet, barn, jobb i Sverige skulle detta tala för att svenska ärvdabalken skulle tillämpas i stället).

Det ska framhållas att jag inte är det minsta bekant med det italienska rättssystemet och av denna anledning vågar jag inte uttala mig om för mycket. Utan att veta omständigheterna i det aktuella fallet skulle jag dock rådgiva dig att ta kontakt med någon släkting i Italien (om du har någon) för att se hur det juridiska regelverket gällande arvsrätt fungerar i Italien. På så sätt kan du få en klarare bild kring vad dina möjligheter är vad gäller att få ut arvet enligt italiensk rätt. Utöver detta skulle jag även starkt rekommendera dig att vända dig till Skatteverket i Sverige för att få ut ett Europeiskt arvsintyg, med detta kan du styrka att du är en legitim bröstarvinge till din far och därmed äger rätt att ta ut din laglott (eller motsvarande enligt italiensk rätt). Detta intyg (se HÄR) är internationellt erkänt i EU och gäller därmed som intyg i alla länder inom EU, inklusive Italien.

Skulle det uppstå oklarheter kring detta är det nog bäst för dig att vända dig till en italiensk jurist som sysslar med just arvsrätt för att få vidare hjälp i ärendet. Hoppas att du har fått en lite klarare bild, annars är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (438)
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?
2021-04-30 Vad är mest rättvist vid fördelning av arv mellan arvingar?
2021-04-30 Försäljning av ärvd lägenhet
2021-04-30 Efterarvsrätt och fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (92257)