Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?

Hej Lawline,

Fråga beräkning förskott på arv.

En bröstarvinge av totalt fem syskon, fick för fem år sedan köpa brf lägenhet för 200.000kr, som var ett kraftigt underpris. Mamma sålde lägenheten till det pris pappa och mamma hade betalt för lägenheten för 23 år sedan. Idag är lägenheten värd 1.600.000kr. Vi syskon antar att det betraktas som förskott på arv. Hur beräknas detta förskott på arvet nu när vi gör arvsskifte efter mamma? mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

När värdet på ett förskott på arv ska beräknas utgår man från det verkliga värdet vid tidpunkten för mottagandet av gåvan (6:3 ÄB). Regeln innebär att det är marknadsvärdet på lägenheten när gåvomottagaren köpte lägenheten, dvs. för fem år sedan, som ska avräknas från arvet. Det innebär att dagens marknadsvärde inte blir aktuellt vid beräkningen och man beaktar alltså inte om det har skett någon värdeförändring efter gåvotillfället. Ni måste därmed ta reda på hur mycket lägenheten var värd vid överlåtelsen. Mellanskillnaden mellan värdet och köpeskillingen ska räknas av från arvet.

Denna regel som säger att det är värdet vid gåvotillfället som ska vara avgörande är inte absolut, utan det kan finnas situationer där det av rimlighetsskäl är motiverat att göra en annan värdering. Så kan exempelvis vara fallet om arvlåtaren har lämnat en föreskrift i ett gåvobrev eller testamente om hur en framtida avräkning ska ske. I annat fall gäller huvudregeln om att det är marknadsvärdet vid överlåtelsen som ska avräknas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa LundqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”