Hur värderas en fastighet vid arvskifte och vad har laglotten för betydelse?

FRÅGA
fråga ang särkullsbarn. hur beräknas laglotten? Är det på en fastigheters marknadsvärde eller på taxeringsvärdet? Jag och min nuvarande maka vill att mina barn från tidigare äktenskap ska ta ut sin laglott ifall jag går bort. För att säkra min frus ekononomi tar vi en livförsäkring på mig. Storleken (och därmed kostnaden) för livförsäkringen påverkas markant av om det är marknadsvärdet eller taxeringsvärdet som ligger till grund för laglotten.
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler i både äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Eftersom ni är gifta så kommer den efterlevande maken och övriga arvingar först behöva göra en bodelning, se ÄktB 9 kap. 1 § och 9 kap. 5 §. Av ÄktB 9 kap. 2 § framgår att bodelningen ska ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena vid dödsfallet. För värdering av egendom finns inga regler i äktenskapsbalken, men det är allmänt vedertaget att värderingen ska ske vid den tidpunkt boet är utrett. Efter bodelningen ska också en bouppteckning göras och även där gäller att tillgångar och skulder och deras värde ska antecknas som de var vid dödsfallet, se ÄB 20 kap. 4 §. Även här innebär det att värderingen ska ske vid den tidpunkt boet är utrett. Angående om fastigheten ska tas upp till taxeringsvärde eller marknadsvärde i en civilrättslig fråga finns ingen explicit lagregel som anger vilket som bör användas. Men eftersom laglottsreglerna är skyddsregler för bröstarvingarna bör marknadsvärdet användas eftersom man annars skulle kunna frångå skyddet. Du och din nuvarande fru kan och bör (om ni inte redan gjort det) upprätta ett testamente till förmån för varandra om ni vill att hon ska erhålla så stor del av kvarlåtenskapen som möjligt. Har ni inget testamente får dina barn ut hela arvslotten medan din fru bara är garanterad det hon får i bodelningen, (dock minst fyra prisbasbelopp) se ÄB 3 kap. 1 §. Om ni behöver mer hjälp, med att exempelvis upprätta testamente rekommenderar jag att ni bokar tid med en av våra jurister här http://lawline.se/boka.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95767)