Hur värderas en bostadsrätt i en bouppteckning?

FRÅGA
Hur värderas en bostadsrätt i en bouppteckning?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring bouppteckning återfinns i Ärvdabalken (ÄB).

När dödsboet har utrett den avlidnes tillgångar och skulder ska en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet, 20 kap 1 § ÄB. Den avlidnes tillgångar och skulder ska i bouppteckningen antecknas såsom de var vid dödsfallet, 20 kap 4 § ÄB. Det är marknadsvärdet som ska vara vägledande vid värdering av en bostadsrätt, (Skatteverket 2004-12-20, dnr 130 730340/111).

Bostadsrätten ska alltså vara värderad till sitt marknadsvärde.

Hoppas att du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1069)
2021-04-30 Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?
2021-04-29 Ska inkomster som har tillkommit efter min mans bortgång räknas med i bouppteckningen?
2021-04-29 Att dölja uppgifter eller ange felaktiga uppgifter i en bouppteckning
2021-04-25 Om att klandra arvskifte i efterhand

Alla besvarade frågor (92024)