FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/10/2020

Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?

Hej. Jag och min man skiljer oss, vi är överens. Vi har ett hus som jag äger till 70 procent och han 30. Detta för att jag stod för hela insatsen till huset, jag har även nollat en del egna sparkonton tidigare för hans skull, vi är båda överens om att jag ska fördelas mer vid skilsmässan då jag "blivit av" med mycket av mina egna sparade pengar tidigare då t.ex. han varit arbetslös osv... Allt detta är vi överens om och alltid varit...Hur skriver vi papper? Det är också bestämt att jag ska fortsätta ha hand om barnens sparkonton som står i mitt namn då han inte är så ekonomiskt ansvarstagande. Hur fördelas en eventuell vinst från huset? När ska huset värderas? Nu direkt? Tanken är att han flyttar till hyresrätt och jag bor kvar för barnens skull ca ett halvår och hinner då även färdigställa vår renovering... Hur skriver vi bodelning? Hoppas du förstår hur jag menar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ni är överens

Utgångspunkten är att om makarna är överens, så kan de fördela boet hur man vill, så ert avtal som du beskriver ovan är inga problem som utgångspunkt. Ni ska då upprätta en handling som ni ska båda ska skriva under där ni uppger era egendomar och fördelar dem (9 kap. 5§ äktenskapsbalken). Denna handling ska upprättas i samband med äktenskapsskillnaden och handlingen ska innehålla egendom som finns vid tidpunkten då talan om äktenskapsskillnad väcktes vid tingsrätten (9 kap. 2§ äktenskapsbalken). Handlingen ska skickas in till Skatteverket för att registreras. Utgångspunkten är att endast giftorättsgods ska ingå i bodelningen, så har ni genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente villkorat viss egendom som en persons enskilda egendom, ska denna egendom inte ingå vid bodelningen (10 kap. 1§ äktenskapsbalken).

När värderas egendomen

Egendomen värde beräknas så nära bodelningen som möjligt, med utgångspunkt i värdet på egendomen när boet fördelas. Det är alltså inte värdet på egendomen när ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten, utan värdet när bodelningen sker. Så har egendom, låt säga ert gemensamma hus, har stigit i värde sedan ni ansökte om äktenskapsskillnad, så är det, det värdet på huset som det har nu som ska räknas. Värdet på bohag, alltså gemensamma möbler och liknande, värderas utifrån bruksvärdet, alltså vad det skulle kosta att köpa nytt, ett värde som oftast är högre än marknadsvärdet på sakerna i begagnat skick.

Hur ni fördelar vinsten på huset kan har ni också frihet i att avtal fritt om. Om ni är överens om att hela vinsten ska gå till en part, eller om det ska ske utifrån en annan fördelning med exempelvis de första 100 000 kr ska fördelas till en part, och resterande vinst ska delas lika, det står er fritt att avtala om. Huvudregeln är annars enligt äktenskapsbalken likadelning. Huset värderas i förhållande till marknadsvärdet men man gör avdrag för olika försäljningskostnader, renoveringskostnader, skatter och liknande som uppstår i samband med att den övertagande maken senare kommer sälja huset.

Jämkning i framtiden

Även om det står er fritt att avtala om uppdelningen av boet hur ni vill, vill jag bara lämna en brasklapp om att alltför orättvisa avtal kan komma att bli jämkade i framtiden. Detta är dock ganska ovanligt, och de används väldigt restriktivt, men om en part har blivit lurad, utnyttjad, hotad eller tvingad på något allvarligare sätt, kan ett avtal jämkas senare. Men det är i extremfall och ganska allvarliga fall av oskälighet som ligger till grund. Så är ni överens nu, och så länge ingen försöker lura eller undanhålla egendom från den andra, så ska det inte vara några problem.

Råd i ert fall

Som jag sagt ska det inte vara några problem för er att avtala hur ni vill kring hur er egendom ska fördelas. Jag kan dock tyvärr inte i detta sammanhang hjälpa dig att skriva ett avtal, så jag måste rekommendera dig att kontakta en advokat som kan hjälpa er att skriva avtalet på bästa sätt. Det är också en fördel för eventuella framtida oenigheter, att en advokat varit med och hjälpt till med avtalet. Ni kan kontakta vår juristbyrå som kan hjälpa att skriva avtalet, eller ge er vidare rådgivning och liknande.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?