FrågaFAMILJERÄTTBodelning24/01/2024

Hur värderas bostaden vid skilsmässa?

Min man och jag är nu mitt i en långdragen och mycket jobbig skilsmässa. Vi är dock överens om det mesta kring bodelningen när det gäller lösöre, men när det kommer till värdering av huset som vi äger gemensamt, då slår det slint fullständigt för min man. Han ska bo kvar och jag flyttar ut. Han ska alltså köpa ut mig ur huset och är förstås mån om att det blir en så låg summa som möjligt. Han hävdar bestämt att det är taxeringsvärdet som gäller, medan jag är helt säker på att det är marknadsvärdet man utgår från. Till saken hör att han vägrar ta hem en värderare/mäklare, eftersom han tycker att vi kan klara av det här själva. Men då måste vi ju veta vad som gäller.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Din fråga är lite klurig och regleras inte direkt i någon specifik lag men det framkommer dock lite olika tolkningar som kan göras utifrån lagtexten. 


Värdering av bostaden i bodelning

Av Äktenskapsbalkens bestämmelser framgår det inga specifika lagbestämmelser om hur värdering av egendom så som en bostad ska värderas. Det framgår dock att värderingen ska ske med utgångspunkt i dem egendomsförhållanden som gällde den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes dvs. den dag man lämnar in skilsmässopapprena (9 kap 2§ ÄktB). I övrigt är parterna fria att bestämma värdet på egendomen eller hur värderingen ska gå till, i ditt fallet huset. Huvudregeln är dock enligt praxis att man utgår från marknadsvärdet varvid det härifrån görs eventuella avdrag för ex kostnader för att anskaffa en mäklare. 


Din situation

Det finns därmed inga specifika lagar som reglerar området när det kommer till värdering av bostaden. Det framkommer dock som tidigare nämnts att värderingen ska ske till det värde som fastigheten haft när ansökan om skilsmässa lämnades in. Bedömningen av bostadens/fastighetens värde ska utifrån detta bedömas enligt marknadsmässigt värde enligt praxis, det går dock att avtala om annat. Det förmånligaste är dock för dig att man utgår ifrån marknadsmässigt värde som också är praxis. Det finns vidare inget som hindrar dig från att ta in en mäklare/besiktningsman för att värdera huset, vad det kostar kan jag tyvärr inte på rak arm säga. Vill du vara säker på att du får korrekt marknadsvärde är det dock det som är smidigast. 


Jag hoppas du fått svar på din fråga. Uppkommer det följdfrågor eller nya frågor tveka inte har höra av dig till oss på Lawline igen!


Med vänliga hälsningar

Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000