FrågaAVTALSRÄTTAvtal22/02/2015

Hur värderar man ett sekretessavtal?

Hej,

Jag har hört att det förekommer att arbetstagare vid uppsägning ibland får skriva på tystnadslöfte dvs för att inte läcka obekväma uppgifter till pressen. Hur värderar man ett sådant "kontrakt" i antal månader? Eller är det en engångssumma som är brukligt och i så fall vilket belopp är brukligt ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det du tänker på är ett sekretessavtal, som vanligen förekommer i arbetsgivarsituationer. När en arbetstagare slutar på ett företag upphör nämligen normalt förbudet mot att utnyttja eller röja företagshemligheter (se lagen om skydd för företagshemligheter 7 § 2 st.). Genom att skriva ett sekretessavtal som upprätthåller förbudet vid äventyr av vite ser man till att uppgifter som kan skada företaget på ett eller annat sätt inte kommer ut. Det bästa för arbetsgivaren vore ju givetvis att redan vid anställningens ingående uppställa som villkor att ett sekretessavtal skrivs på, alternativt föra in en sekretessklausul i anställningsavtalet. På så sätt försäkrar man sig om att skyddet upprätthålls. Sekretessen behöver inte nödvändigtvis gälla företagshemligheter, utan kan även avse, som du säger, "obekväma uppgifter" i allmänhet.

Hur man 'prissätter' ett sekretessavtal är svårt att säga. Rimligen borde prestationen anpassas efter vikten av de uppgifter man vill hindra från att läcka ut. Men eftersom utgångspunkten i svensk avtalsrätt är avtalsfrihet kan det inte sägas finnas någon mall över vilket belopp som anses brukligt i en given situation, så länge parterna är överens. Det man bör ha i minnet är dock att avtalsvillkoren inte får vara oskäliga, eftersom de i sådana fall kan angripas (och jämkas) med stöd av 36 § avtalslagen.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning