Hur väcker man talan i ett civilrättsligt mål?

2015-08-31 i Domstol
FRÅGA
vart vänder man sig för att starta ett civilrättsmål
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Talan i ett civilrättsligt mål väcks, enligt huvudregeln, genom att man lämnar in en skriftlig ansökan om stämning till tingsrätten i den ort där svaranden har sitt hemvist (10 kap. 1 §, 13 kap. 3 §, 42 kap. 1 § rättegångsbalken).

Vänliga hälsningar,

Viktor Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (450)
2020-11-28 Olämpliga ageranden i rättssalen
2020-11-24 Fråga om att överklaga en dom från tingsrätten
2020-11-22 Hur får målsägande hjälp och stöd genom rättegången?
2020-11-15 Vilken domstol ska handlägga en tvist angående en olovlig användning av en bild?

Alla besvarade frågor (86567)