FrågaFAMILJERÄTTGod man03/01/2019

Hur utfärdar vi en framtidsfullmakt?

Vi är gifta och har en generalfullmakr, men förstår att detta inte är tillräckligt om den ena parten skull bli dement. Kan vi utfärda en framtidsfullmakt själva och dra ut ett förslag på nätet liksom vi gjorde med generalfullmakten? Min man har dessutom ett särkullbarn, som har rätt att ta ut sin laglott om han så önskar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ni har helt rätt i ert antagande om att en generalfullmakt inte alltid är tillräcklig, varför framtidsfullmakten är ett bra komplement!

Generalfullmakten gäller bara så länge fullmaktsgivaren själv kan ta beslut

En generalfullmakt är en fullmakt som ger fullmäktigen (den som får fullmakten) befogenhet att göra allt det som fullmaktsgivaren har rätt att göra. Problemet som kan uppkomma med en generalfullmakt är att fullmäktige bara har rätt att göra det fullmaktsgivaren själv kan göra. Förlorar fullmaktsgivaren sin förmåga att ingå avtal på grund av t.ex. demens förlorar även fullmäktige förmågan att göra det för fullmaktsgivarens räkning.

Framtidsfullmakten börjar gälla när fullmaktsgivaren inte själv kan besluta

Framtidsfullmakten har inrättats för att lösa ovanstående problem. Den ger fullmäktige rätt att ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning, trots att (och först när) vederbörande förlorat sin egna förmåga att göra det. En framtidsfullmakt börjar gälla först när fullmaktsgivaren tappar sin förmåga att ingå avtal på grund av t.ex. sjukdom.

Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter. För att en framtidsfullmakt ska vara giltig finns det vissa krav som måste vara uppfyllda.

För att upprätta en framtidsfullmakt måste du vara arton år gammal (3 §) och fullmakten måste upprättas skriftligen samt bevittnas av två samtidiga vittnen som inte är fullmaktshavare (4 §). Det ska vidare framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och övriga villkor för fullmakten (5 §).

Ni kan utfärda en framtidsfullmakt själva, så länge villkoren enligt ovan är uppfyllda. Jag kan varmt rekommendera att ni för ändamålet använder er av Lawlines avtalstjänst, i vilken vi erbjuder framtidsfullmakter till ett konkurrenskraftigt pris. Genom att använda vår avtalstjänst blir ni säkra på att fullmakten blir författad juridiskt korrekt!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000