Hur upprättar man ett testamente om att låta make sitta i orubbat bo?

2017-07-10 i Testamente
FRÅGA
Min man och jag har fyra vuxna barn varav två är gemensamma och två från mitt tidigare äktenskap.Hur skriver vi ifall jag dör före min man så att han sitter i orubbat bo? Kan vi skriva själva?Om inte vart vänder vi oss?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om arv och testamenten finner du i ärvdabalken (här).

Då en förälder går bort har särkullbarn, det vill säga barn från tidigare äktenskap, alltid rätt att ta ut sin laglott (se 3 kap. 1 § st. 1 andra meningen ÄB). Detta gäller oavsett om föräldern testamenterat att maken ska sitta i orubbat bo. Laglotten motsvarar halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten består i sin tur av halva kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § st. 2 ÄB).

I ditt fall innebär detta att dina barn har en laglott på 1/8 av din kvarlåtenskap var. Om din make skulle dö före dig kan dina två särkullbarn alltså ta ut 1/8 din kvarlåtenskap var. De kan också välja att avstå tills efter dina make dör. Även om det inte går att testamentera om att särkullbarn måste låta efterlevande make sitta i orubbat bo är det möjligt att utforma ett testamente så att särkullbarnen får starka incitament att låta maken sitta i orubbat bo. Detta kan man exempelvis göra genom att testamentera om att särkullbarnen får ut sin arvslott (det vill säga dubbla laglotten) under förutsättning att de inte tagit ut sin laglott vid den efterlevande makens död.

När du upprättar ett testamente är det viktigt att följa vissa formkrav. För att vara giltigt måste testamentet upprättas skriftligen och undertecknas av dig med två vittnen är närvarande. Vittnena måste också skriva under testamentet och de ska vara medvetna om att det är just ett testamente de skriver under (10 kap. 1 § ÄB). Av bevisskäl rekommenderas även att vittnena signerar testamentet med yrke och hemvist (10 kap. 2 § ÄB).

För att upprätta ett testamente kan ni även använda Lawlines avtalstjänst (här).

Hoppas att svaret var till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2971)
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente
2021-11-24 Tolkning av testamente
2021-11-24 Kan efterlevande make testamentera bort den först avlidnes egendom?

Alla besvarade frågor (97338)