Hur upprättar jag ett testamente?

att upprätta ett testamente. B är inte gift och har barnen T och G. B:s tillgångar efter avdrag för skulder utgör 900 000 kronor. B har inte haft mycket kontakt med sina barn under senare år och vill att hennes tillgångar ska tillfalla Djurens Vänner. Med hjälp av dina juridiska kunskaper hjälpa henne med att upprätta ett testamente som är juridiskt gällande och som inte kan klandras eller jämkas.

Tack I förhand

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad händer med kvarlåtenskapen?

B är inte gift men har två barn. Om B inte skulle upprätta ett testamente så betyder att båda barnen skulle ta arv och att de skulle dela lika på arvet (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Det är möjligt att i ett testamente ange att kvarlåtenskapen ska gå till någon annan, tex en stiftelse. Bröstarvingar, dvs den avlidnes barn, har dock rätt till sin laglott (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Laglotten utgör hälften av vad en bröstarvinge skulle ha fått ärva om det inte hade funnits ett testamente.

I det här fallet så har B två barn. Utgångspunkten, om det inte finns ett testamente, är att det ena barnet får 50 % av arvet och det andra barnet får 50 % av arvet. Eftersom laglotten utgör hälften av vad barnen skulle ha fått ärva så betyder det att barnen, även om det finns ett testamente som säger att barnen inte ska få något alls, ändå kommer att kunna ta ut sin laglott. Laglotten blir då för det ena barnet 25 % av kvarlåtenskapen och för det andra barnet 25 % av kvarlåtenskapen.

Sammanfattningsvis så är det alltså möjligt för B att i hennes testamente skriva att barnen inte ska få ärva. Barnen kommer dock trots detta att ha rätt till sin laglott.

Hur upprättar man ett testamente?

Det finns väldigt strikta formkrav vid upprättandet av ett testamente. Dessa formkrav måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Formkraven är följande (10 kap. 1 § Ärvdabalken):

Det ska vara skriftligt. Det ska bevittnas av två personer.Båda vittnena ska närvara samtidigt när testamentet undertecknas av den som upprättat testamentet. Vittnena måste veta att det är ett testamente som signeras, de måste dock inte känna till innehållet. Testamentet ska signeras.

I testamentet så ska det anges vad som ska hända med kvarlåtenskapen efter att B avlider. Det är som sagt väldigt viktigt att alla dessa formkrav är uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt och för att det inte ska kunna ogiltigförklaras.

Vad kan du göra nu?

Om du är i behov av fortsatt vägledning och har frågor om hur testamentet ska upprättas så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia HauzenbergerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning