Hur uppnås upphovsrättsligt skydd för en dagbok?

2020-11-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej. Har en ide' om en anteckningsbok / dagbok med en specifik form på innehållet. Den är ett mentalt träningsredskap. Hur kan man bedöma om den har tillräcklig verkshöjd för att vara upphovsrättsskyddad?Hur kan jag förstärka upphovsrättsskyddet?Namnet kan jag skydda genom ett varumärkesskydd så det är inte något problem.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis blir upphovsrättslagen (1960:729) (URL) tillämplig i ditt fall. Du beskriver att anteckningsboken/dagboken har en specifik form och är ett mentalt träningsredskap. Det är lite svårt att veta hur boken ser ut i praktiken, men jag ska försöka redogöra för hur jag uppfattar din situation.

Skyddets uppkomst

Först och främst uppkommer skyddet omedelbart när du skapar ditt verk. Det krävs dock att ett konstnärligt verk har skapats och att verket faller in under någon av punkterna i 1 kap. 1 § URL för att du ska kunna få upphovsrättsskydd. Den speciella dagboken verkar falla under 1 kap. 1 § sjätte punkten URL och skulle kunna räknas som ett alster av brukskonst. Alternativt skulle dagboken kunna falla under 1 kap. 1 § sjunde punkten URL och vara ett verk som kommit till uttryck på något annat sätt.

Vidare behöver dagboken uppfylla grundförutsättningarna för skydd; den behöver ge ett nytt helhetsintryck. Detta bedöms utifrån kraven på självständighet och originalitet. Dessa krav ligger slutligen till grund för att verkshöjd ska anses vara uppnått, vilket som du skriver är en grundförutsättning för att skydd ska kunna ges. Dagboken behöver vara upphovsmanenns egna intellektuella skapelse enligt mål C-5/08, Infopaq, p. 37. Dubbelskapandekriteriet ska vara uppfyllt och med det menas att ett verk får upphovsrättsligt skydd om verket har sådan tillräcklig självständighet och originalitet att risken är minimal någon annan enkelt skulle kunna skapa ett identiskt eller liknande verk.

Förstärkning av upphovsrätten

För att förstärka skyddet behöver du alltså förstärka verkets verkshöjd och dagboken behöver ge ett nytt helhetsintryck. När helhetsintrycket bestäms jämför man med alla andra verk som finns när din dagbok skapades. Att ett verk har stor verkshöjd leder följaktligen till att verket får större skyddsomfång, alltså att du får ett större skydd och att andra verk lättare anses likna ditt verk. Då en dagbok skulle kunna anses som brukskonst gäller dessvärre ofta ett begränsad skyddsomfång enligt NJA 2009 s. 159. Anledning är ett en dagbok skulle kunna vara ett verk som används av människor dagligen. För att din dagbok ska få uppnå förstärkt verkshöjd bör du därför tänka på utseendet av dagboken och göra detta unikt. Mitt tips till dig är att jämföra din dagbok med andra dagböcker på marknaden och göra din så unik som bara möjligt. Du skulle exempelvis kunna tänka på utsmyckningen av den och även tänka på att tänka på att framföra dagbokens egenskap av att vara ett mentalt träningsredskap i formen. Det skulle kunna leda till att din dagbok uppfattas ha mer verkshöjd.

Slutligen kan ett alternativ för dig vara att vända dig till Svensk Forms Opinionsnämnd vilka avger yttranden huruvida ett verk har upphovsrättsligt skydd som brukskonst eller inte.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (972)
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?
2021-04-29 Någon använder mina bilder på sociala medier, vad ska jag göra?
2021-04-29 Får man ge ut en egen lagbok?

Alla besvarade frågor (92055)