Hur uppkommer äganderätt till en fastighet?

FRÅGA
Jag och min fru äger ett hus där vi bor tillsammans. Nu har vi beslutat att bli särbo fast vi fortfarande är gifta. Jag tänkte hyra en lägenhet i stan och skriva mig där. Min fru bor kvar i huset. Har jag förlorat något av mitt ägande av huset om jag flyttar från huset och skriver mig på en annan ort? Är vi s.a.s. fortfarande likvärdiga ägare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår från att huset är tillbehör till en fastighet enligt 2 kap 1 § jordabalken. Därför kommer jag använda benämningen fastighet när jag talar om huset.

Det korta svaret på din fråga är: Nej, du förlorar inte din äganderätt i fastigheten genom att flytta ifrån den.

Äganderätten till en fastighet uppkommer genom att en giltig fångeshandling upprättas. Det kan t.ex vara fråga om ett köpebrev eller gåvobrev (4 kap 1 § och 4 kap 29 § JB). Huruvida du flyttar ifrån fastigheten och skriver dig någon annanstans har ingen rättslig påverkan när det gäller vem som faktiskt är ägare. Fastighetsöverlåtelser är speciella på det sättet att det finns uppställt strikta regler för hur överlåtelser måste gå till. En skriftlig handling ska upprättas. Den ska innehålla uppgift om vad fastigheten kostar, en förklaring att fastigheten överlåts från säljaren till köparen och undertecknande av säljaren och köparen (4 kap 1 § JB första stycket). Anledningen till att dessa krav är uppställda är att fastighetsköp ofta innebär stora investeringar som involverar mycket pengar. Därför är det bra med extra strikta regler rörande hur fastigheter kan överlåtas från en ägare till en annan.

Eftersom ni äger fastigheten tillsammans utgår jag från att ni båda står på lagfarten. Lagfart ska nämligen sökas av den som förvärvat äganderätt till fastigheten, d.v.s. du och din fru tillsammans (20 kap 1 § första stycket JB). Den som senast sökt lagfart är fastighetens ägare (22 kap 1 § JB). Regeln ger uttryck för att du och din fru är ägare.

För att ägandeförhållandena ska förändras krävs att en fångeshandling upprättas mellan dig och din fru så som jag beskrivit ovan.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (219)
2019-08-28 Hur kan jag säga upp hyresgästen till min privata villa?
2019-08-27 Hur häver vid fastighetsförsäljningen och hur mycket ränta kan vi kräva?
2019-08-26 Formkrav för köp av fast egendom
2019-08-25 Kan vi ge tillbaka en del av en fastighet?

Alla besvarade frågor (72930)