FrågaFAMILJERÄTTGod man22/12/2019

Hur upphör ett förvaltarskap?

Upphörande av förvaltarskap

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du hur ett förvaltarskap upphör. Vilket även kommer vara den utgångspunkt jag har när jag svarar på din fråga.

Den lag som vi kommer behöva gå in och titta i är föräldrabalken (FB) och närmare bestämt 11:e kapitlet.

Hur upphör ett förvaltarskap?

Behövs inte en förvaltare längre, så upphör förvaltarskapet (11 kap. 19 § stycke 1 FB).

Förvaltarskapet kan också upphöra om förvaltaren missbrukar sin roll eller uppträder försumligt (11 kap. 20 § stycke 1 FB). Ett förvaltarskap avslutas alltså när förvaltaren inte anses lämplig för uppgiften enligt denna bestämmelse. Ett sådant beslut tar överförmyndaren, vilket är kommunen (11 kap. 20 § stycke 2 FB).

Förvaltaren kan också själv avsäga sig förvaltarskapet, genom en ansökan om detta. En sådan ansökan kan också en förmyndare, den som ansökan avser (om hen är över 16 år), och hens sambo, make eller närmaste släktingar (11 kap. 15 § och 21 § FB).

Ansökan skall sedan skickas in till tingsrätten. Tingsrätten eller överförmyndarnämnden får också själva ta upp frågan om att förvaltarskapet skall upphöra (11 kap. 21 § stycke 2 FB).

Har du fler funderingar så rekommenderar jag att du boka en tid med en av våra jurister här på Lawline.

Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga! Hör av dig till oss igen om du har andra frågor!

God Jul!

Vänliga hälsningar,

Josefine BågholtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000