Hur upphör ett förvaltarskap?

FRÅGA
Upphörande av förvaltarskap
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du hur ett förvaltarskap upphör. Vilket även kommer vara den utgångspunkt jag har när jag svarar på din fråga.

Den lag som vi kommer behöva gå in och titta i är föräldrabalken (FB) och närmare bestämt 11:e kapitlet.

Hur upphör ett förvaltarskap?

Behövs inte en förvaltare längre, så upphör förvaltarskapet (11 kap. 19 § stycke 1 FB).

Förvaltarskapet kan också upphöra om förvaltaren missbrukar sin roll eller uppträder försumligt (11 kap. 20 § stycke 1 FB). Ett förvaltarskap avslutas alltså när förvaltaren inte anses lämplig för uppgiften enligt denna bestämmelse. Ett sådant beslut tar överförmyndaren, vilket är kommunen (11 kap. 20 § stycke 2 FB).

Förvaltaren kan också själv avsäga sig förvaltarskapet, genom en ansökan om detta. En sådan ansökan kan också en förmyndare, den som ansökan avser (om hen är över 16 år), och hens sambo, make eller närmaste släktingar (11 kap. 15 § och 21 § FB).

Ansökan skall sedan skickas in till tingsrätten. Tingsrätten eller överförmyndarnämnden får också själva ta upp frågan om att förvaltarskapet skall upphöra (11 kap. 21 § stycke 2 FB).

Har du fler funderingar så rekommenderar jag att du boka en tid med en av våra jurister här på Lawline.

Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga! Hör av dig till oss igen om du har andra frågor!

God Jul!

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (417)
2020-03-29 Vad krävs för att få en god man?
2020-03-29 Vad betyder "liknande förhållanden" i 11 kap. 4 § FB?
2020-03-26 Hej! Hur ska göra för att få en förvaltare och min syster till bordet hos öfn.
2020-03-18 Vart hittar man ansökan om att säga upp sin förvaltare?

Alla besvarade frågor (78740)