Hur upphäver man ett testamente?

Min sambo har ett färskt testamente där han testamenterar allt till sin ex fru.Hur skall jag skydda mig? Om han dör kan hon komma till mitt hem och kräva egendom som vi inskaffat gemensamt?Jag har skänkt honom halva min motorbåt. Vad skriver vi för papper som upphäver hans testamente?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du både undrar över hur fördelningen av din sambos egendom kommer att ske om han dör med testamentet så som det ser ut idag samt att du undrar hur man kan återkalla ett testamente för att skriva ett nytt. Jag delar därför upp mitt svar i dessa två frågor och går igenom svaren var för sig.

Hur kommer din sambos egendom att fördelas om han dör?
När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, se 8 § sambolagen. Ett samboförhållande upphör antingen om samborna gifter sig, flyttar isär eller om den ena sambon dör, se 2 § sambolagen. Att en bodelning ska göras innebär att er gemensamma egendom ska delas lika mellan dig och din sambo. Bodelningen kommer då att göras innan man delar ut det arv din sambo lämnar efter sig. Det testamente som är skrivet till din sambos ex fru kommer alltså inte betyda att hon får del av din halva av er gemensamma egendom. Ex frun har bara rätt till den egendom som din sambo äger efter bodelningen.

Hur kan man återkalla testamentet?
Om man vill att det testamente man skrivit inte längre ska gälla går det att återkalla sitt testamente. I 10 kap. 5 § ärvdabalken står hur man kan återkalla sitt testamente. Ett sätt är att förstöra handlingen, alltså t.ex. riva sönder testamentet. Vad man måste tänka på om man väljer att återkalla sitt testamente på det viset är att se till att alla befintliga kopior av testamentet förstörs. Ett annat sätt att återkalla sitt testamente är att skriva en ny handling där din sambo uttrycker att han vill återkalla sitt testamente. Ett sådant återkallande ska vara skriftligt och ska skrivas under av din sambo, samt innehålla underskrifter från två vittnen som varit med vid upprättandet, se 10 kap. 1 § ärvdabalken. Enligt praxis kan man även återkalla sitt testamente genom att upprätta ett nytt testamente, det nya testamentet ersätter då det gamla eftersom det ger uttryck för testatorns senaste vilja.

Att tänka på
Som sagt kommer ex frun inte ha någon rätt till din del i din och din sambos gemensamma egendom. Men den del av sambons egendom som han testamenterat till exfrun kan du inte hindra henne från att ta del av. Du som sambo har ingen lagstadgad arvsrätt till den egendom som din sambo efterlämnar vid sin död. Om din sambo vill att du ska ärva något efter honom måste han då skriva ett nytt testamente där du står som arvtagare. Om han skulle återkalla det nuvarande testamentet där ex frun har arvsrätt skulle hans arv att gå till eventuella barn, hans föräldrar eller syskon. Det finns alltså inget som du ensam kan göra för att skydda dig, utan det är upp till din sambo att bestämma om han vill återkalla sitt testamente eller ej och om han vill att du ska ärva efter honom eller ej. Mitt råd är att du och din sambo pratar igenom hur ni vill att er respektive egendom ska fördelas och därefter skriver ett varsitt testamente över hur ni vill ha det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia KnutsenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning