Hur uppfyller man kallelseskyldigheten vid bouppteckning? Känd arvinge utomlands eller på okänd ort

FRÅGA
Hej,Min pappa gick bort och då ska vi göra en bouppteckning.Vi är 4 syskon som bor här i Sverige.Och en halv syster som bor i Gambia.Hur ska vi kalla henne när vi inte vet någon adress eller något till henne?Vi har dock fått en mailadress som går till hennes make, men den kan vi ju inte använda oss av i bouppteckningen. Hon vill inte ge oss adressen så vi kan skicka kallelsen.Hur gör vi med kallelsen?Tack på förhand!
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Ni har, som ansvariga över dödsboet, en skyldighet kalla alla dödsbodelägare till bouppteckningen (20 kap. 2 § ärvdabalken, ÄB). Hon är bröstarvinge, barn, till er far och således också dödsbodelägare oavsett vilket land hon befinner sig i. Detta innebär att ni ska kalla er fars dotter i Gambia men eftersom hon befinner sig på en okänd plats ska ni istället anmäla det hos Skatteverket (16 kap. 1 § ÄB). Skatteverket kungör då i Post- och Inrikes Tidningar med en påminnelse till arvingen med dennes namn att göra anspråk på arvet. Hon har därefter fem år på sig från dagen för kungörelsen att göra anspråk på sitt arv. Om inget anspråk görs inom fem år så förlorar hon sin arvsrätt (16 kap. 7 § ÄB). Men eftersom hon befinner sig på okänd plats och vägrar ge adressen, får kungörelsedelgivning inte ske. En vanlig delgivning ska då ske. Men hur görs det om arvingen vistas utomlands?

Skatteverket ska se till att delgivning sker efter att ett dödsbo anmält att arvingen sig på okänd plats (7 § delgivningslagen, DGL). Delgivningssätt ska väljas med utgångspunkt från att det ska vara ändamålsenligt med hänsyn till handlingens innehåll och omfattning och medföra så lite kostnader och besvär som möjligt (4 § DGL). Delgivning med en person som vistas utomlands får ske endast om den stat där delgivning ska ske tillåter det (3 § DGL). Kontakta Skatteverket för mer information om vad som gäller för just Gambia.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95697)