Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?

Hej! Jag och min fästmö har ansökt till migrationsverket ett sambo visum för 6 månader sedan utan vidare svar.

I och med att jag är student (som blir klar om cirka 12 månader) med fullt lån och jobbar extra utöver, så har jag blivit lite orolig ifall vi/jag kan bli avböjda ansökningen, pga att jag är fortfarande student. Har egen lägenhet och en massa sparade pengar.

Det jag undrar är om jag behöver oroa mig för att få avslag bara för att jag för nuvarande är student?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?

Eftersom din fråga handlar om uppehållstillstånd är följande lagar tillämpliga: utlänningslagen (UtlL) och lagen om tillfälliga begränsningar i utlänningslagen (BegrL) som gäller till och med den 19 juni 2021.

Jag antar att din sambo bor i ett land utanför EU och om en vill stanna i Sverige i längre än 3 månader så krävs det ett uppehållstillstånd (2 kap. 5 § UtlL). Jag antar att du och din fästmö har för avsikt att inleda eller är i ett äktenskaps- eller samboförhållande och därför kan din fästmö beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning. Jag antar vidare att du är bosatt i Sverige.

Ansökan om uppehållstillstånd måste beviljas före din fästmös inresa i Sverige, detta görs i ett land din fästmö har rätt att vistas i, vilket ofta är hemlandet och ansökan sker via hemlandets ambassad (5 b kap. 15 § UtlL).

Personer som kan få uppehållstillstånd på grund av anknytning är de som enligt lagens mening ingår i kärnfamiljen till en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Du som anknytningsperson ska antingen vara medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande (5 kap. 3 § första punkten UtlL). Välgrundade utsikter för uppehållstillstånd innebär också att en ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning (6 § BegrL). Sambo eller maka/make anses ingå i kärnfamiljen och således även din fästmö om ni är befintliga makar eller sambos innan din fästmö kommer till Sverige. Detta om kravet för din bosättning/uppehållstillstånd är uppfylld (5 kap. 3 § första punkten UtlL).

Om ni inte är befintliga makar eller sambos så handlar det om uppehållstillstånd på grund av anknytning för anhöriga utanför kärnfamiljen. Det krävs här att du och din fästmö ska ha för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande. Det krävs även att anknytningspersonen, vilket är du, är medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande (5 kap. 3 a § första punkten UtlL). Ert förhållande ska även framstå som seriöst och en seriositetsprövning ska göras. Det kan även konstateras att det i nuläget är svårare att få uppehållstillstånd på grund av anknytning för en person utanför kärnfamiljen.

Det framgår inte i din fråga om ni är befintliga sambos eller makar eller om ni har för avsikt att ingå ett äktenskaps- eller samboförhållande. Jag kan därför inte säga om kraven är uppfyllda eller ej.

Vad gäller för att försörjningskravet ska vara uppfyllt?

Som du nämner i frågan finns det ett försörjningskrav för anknytningspersonen, det vill säga för dig, eftersom det är du som är bosatt i Sverige och således är personen din fästmö har anknytning till (5 kap. 3 b § UtlL och 9 § och 10 § BegrL).

Du måste enligt försörjningskravet kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Detta bevisar du genom att ha regelbundna arbetsrelaterade inkomster. Som en arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel:

- lön från arbete

- arbetslöshetsersättning

- sjukpenning

- inkomstgrundad pension.

I din fråga framgår det inte att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster, du skriver endast att du arbetar extra vid sidan av studierna. Studielån anses inte utgöra arbetsrelaterade inkomster. Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet för att försörja dig själv och din fästmö, samt eventuellt andra som ingår i hushållet. Denna förmögenheten ska ni kunna leva på under minst två år. Eftersom du inte har skrivit hur mycket du har i sparade pengar kan jag inte säga om detta är uppfyllt eller ej.

Hur stor din inkomst eller förmögenhet ska vara beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Inkomsten måste räcka till den faktiska boendekostnaden och till normalbeloppen för de personer som ska ingå i hushållet. Detta innebär att efter att bostaden är betalad varje månad så ska det finnas pengar som räcker till b.la mat, kläder, hygien m.m. För 2021 är normalbeloppet 8 287 kr för sammanlevande makar eller sambor.

Försörjningskravet kräver även att du har en bostad av tillräcklig storlek. För två vuxna utan barn är en bostad tillräcklig om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Att hyra bostaden andrahand går bra, men denna måste vara godkänd av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden. Inneboende eller att bo hos föräldrar räknas inte som ett godkänt boende. Hur just din bostad ser ut framgår inte av frågan och jag kan därför inte svara på om den är godkänd eller inte.

Sammanfattning

Om din fästmö beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning för kärnfamilj eller utanför kärnfamilj (5 kap. 3 § och 5 kap. 3 a § UtlL) så måste du ha uppfyllt försörjningskravet. Eftersom jag inte vet hur stor din inkomst eller förmögenhet är så kan jag inte svara på om du uppfyller kravet eller ej. Att du är en student spelar ingen roll i lagens mening, utan det handlar om att uppfylla försörjningskravet. Om du hade haft ett regelbundet arbete istället för arbetet vid sidan av studierna hade det underlättat för dig vid bedömningen om du uppfyller försörjningskravet. Du hade då visat en varaktig arbetsrelaterad inkomst.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar er lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000