Hur undviker man hälftendelning vid en skilsmässa?

2019-04-07 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag har gift mig för 6 månader sedan med en utländsk kille som jag har sökt uppehållstillstånd att komma till Sverige. Han kom hit för en månad sedan och han bor med mig nu. Jag har min bostadsrätt och bil och han har en lägenhet och en bil i sitt hemland. Jag bad honom att skriva ett äktenskapsförord men han vägrade. Jag har ett eget barn. Om jag skulle göra en skilsmässa efter att han bott med mig en månad kommer det att bli bodelning och kommer han få hälften av mina tillgångar?Hoppas att jag kan få bra tips!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och jag kommer att hänvisa till lagen i mitt svar.

Vad ingår i bodelningen?

Bodelning sker vid makarnas skilsmässa (9 kap. 1 § ÄktB). Makarnas giftorättsgods ingår i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Med giftorättsgods menas all egendom som en make har och som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Några exempel på giftorättsgods är bil och hus. Vid bodelning läggs båda makarnas giftorättsgods ihop. Man drar av skulderna och delar sedan resterande belopp på hälften.

Låt säga att make A äger 300 000 kr och make B 200 000 kr. Ingen av makarna har några skulder. Då lägger man ihop 300 000 kr och 200 000 kr och delar på hälften. Då får varje make 250 000 kr var efter bodelningen (500 000/2= 250 000 kr).

Vad ingår inte i bodelningen?

1.Enskild egendom

Enskild egendom ingår inte i bodelningen. Egendom kan bli enskild om makarna tecknar ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Egendom kan också vara enskild som make fått i gåva, genom testamente, arv eller försäkring. Då måste det stå i respektive handling att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).

2.Personlig egendom

Exempel på personlig egendom är kläder och smycken. Personlig egendom ingår inte i bodelningen (10 kap. 2 § ÄktB).

3.Särskild egendom

Rättigheter av personlig art undantas från bodelningen trots att de också ingår i giftorättsgodset. Bland dessa rättigheter ingår exempelvis rätt till skadestånd, rätt till ersättning ur olycksförsäkring, upphovsrätt till konstnärliga verk och vissa typer av pensionsrätter (10 kap. 3 § ÄktB).

Sammanfattning

Huvudregeln är att giftorättsgods ingår i bodelningen. Det finns undantag från huvudregeln om det exempelvis finns enskild, personlig eller särskild egendom. Denna typ av egendom ska inte tas med i bodelningen. Jag skulle rekommendera dig att kolla vilken egendom du har och se om något kan undantas från hälftendelningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Tina Hashem
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2325)
2019-10-14 Vad kan makar göra för att undanta viss egendom från bodelning?
2019-10-13 Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning
2019-10-12 Kan man göra en bodelning när det har gått ett år sedan skilsmässan?
2019-10-10 Vilka möjligheter har makar att bo kvar i den gemensamma bostaden vid respektive makes dödsfall?

Alla besvarade frågor (73748)