Hur undviker man att egendomen delas lika vid en samboseparation?

FRÅGA
Jag och min sambo bor nu i en hyresrätt men funderar på att köpa hus. Jag kommer att stå för hela kontantinsatsen samt lånet på huset och tänkte att om jag flyttar in själv i huset under 2 månaders tid under uppsägningstiden av lägenheten, undgår vi då samboavtalet att hon skulle få halva huset vid seperation? Eller hur länge behöver man stå ensam skriven på en adress för att detta inte ska gälla?Tacksam för svar.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboegendom

Eftersom ni är sambor blir sambolagen tillämplig. Om ni väljer att köpa ett hus avsett för gemensam användning räknas huset som s.k. "samboegendom", oavsett vem som betalar lånet/kontantinsatsen (3, 5 §§ SamboL). Även om du bor ensam i huset under en period på två månader anses rimligen fortfarande huset införskaffat för gemensam användning. Det avgörande för om huset anses som samboegendom är om avsikten med husköpet varit att ni båda ska använda huset som gemensam bostad, vilket jag tolkar är fallet. Genom att huset räknas som samboegendom innebär det att halva huset som huvudregel ska delas lika mellan er vid en eventuell separation (14 § SamboL). I vissa fall kan dock bodelningen justeras om det skulle anses orättvist att huset ska delas lika (15 § SamboL). En sådan jämkning görs dock endast i undantagsfall.

Samboavtal

Genom ett samboavtal kan man avtala bort ovan nämnda huvudregel, och i avtalet istället ange att huset ska tillfalla dig vid en eventuell separation. Om ni redan upprättat ett samboavtal går det även bra att ändra i denna nu i efterhand. Tänk på att samboavtalet måste vara skriftligt och ska undertecknas av er båda (9 § SamboL).

Sammanfattning

Enligt sambolagens bestämmelser gäller alltså som huvudregel att huset ska delas lika mellan er i det fall ni skulle separera. Trots jämkningsregeln är det säkrast att du och din sambo upprättar ett samboavtal där det anges att huset, i sin helhet eller delvis, ska tillfalla dig. Vill ni ha hjälp att skriva ett nytt samboavtal eller att ändra i ett gammalt kan jag rekommendera er att anlita någon av Lawlines jurister, vilket ni kan göra här.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?