Hur undviker jag skatt på försäljning av fastighet till en närstående?

2019-09-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag har ärvt en fastighet på Gotland som min dotter vill "köpa" av mej.Jag känner till att man kan sälja under taxeringsvärdet till så närstående. Finns det någon gräns hur mycket under tax.värdet beloppet måste vara för att undvika skatt på försäljningen?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar till vilket pris du kan sälja din fastighet till din dotter för att slippa betala skatt på köpeskillingen. Saken regleras i inkomstskattelagen (IL) och av skatterättsliga principer.

Huvudsaklighetsprincipen

För överlåtelser av fastigheter gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att överlåtelsen kommer att behandlas som en gåva i skattehänseende om överlåtelsen anses innefatta en gåvodel. En gåvodel anses finnas om den ersättning du får för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Överlåtelsen kommer då i sin helhet att skatterättsligt betraktas som en gåva.

För att transaktionen dock ska betraktas som en gåva krävs också att de så kallade gåvokriterierna är uppfyllda. Dessa är att en förmögenhetsöverföring ska ha skett mellan gåvogivare och gåvomottagaren, överlåtaren ska ha haft för avsikt att berika gåvomottagaren genom gåvan och slutligen ska överföringen ha skett frivilligt. Vid gåvor mellan närstående presumeras överlåtaren ha haft för avsikt att berika gåvomottagaren genom gåvan.

Om överlåtelsen betraktas som en gåva innebär detta att du inte kommer behöva betala skatt på den ersättning du får av din dotter när hon köper fastigheten av dig till ett pris som understiger fastighetens taxeringsvärde. Det innebär också, för din dotters del, att hon inte heller behöver betala skatt på gåvan, i och med att vi inte har gåvoskatt i Sverige (8 kap. 2 § IL).

Sammanfattning

Som kortfattat svar på din fråga finns det ingen gräns för hur mycket under taxeringsvärdet beloppet måste vara för att man ska kunna undvika skatt på försäljningen. Det räcker att ersättningen understiger taxeringsvärdet för att det ska anses finnas en gåvodel i överföringen, vilket i sin tur kommer göra att medföra att överföringen skattemässigt behandlas som en gåva.

Hoppas detta besvarade din fråga.

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (314)
2020-01-15 Beräkning av kapitalvinst vid försäljning av skänkt fastighet
2020-01-14 Kan jag använda schablonmetoden när jag säljer mitt aktieinnehav?
2020-01-12 Måste jag betala skatt om jag byter bostadsrätt?
2019-12-31 Skatteskyldighet för pengar utomlands

Alla besvarade frågor (76420)