FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt07/09/2015

Hur undersöker man om ett mönster är skyddat?

Hur kollar man upp upphovsrätten av div mönsterskydd?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Mönster och design kan skyddas genom både upphovsrätt och så kallad mönsterrätt.

Alla mönster som är skyddade genom mönsterrätt finns registrerade hos Patentverket eller hos EU:s motsvarighet OHIM. Patentverkets register hittar du här https://was.prv.se/DesignDb/searchMain.jsp och OHIM:s register hittar du här https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.

Upphovsrättsskydd är däremot svårare att kolla upp eftersom det inte registreras och det går egentligen inte att veta med säkerhet om ett visst verk är skyddat förrän det prövas i domstol. Om skaparen gjort mönstret tillgängligt på något sätt och använder sig av ©-symbolen i samband med tillgängliggörandet så tyder det på att åtminstone skaparen anser att verket är skyddat. Om det inte finns någon sådan symbol får du försöka ta kontakt med skaparen och helt enkelt fråga vad dennes inställning till upphovsrättsfrågan är eller så genomför du en juridisk utredning gällande hur sannolikt det är att mönstret kan anses vara så särpräglat att det uppnår den verkshöjd som krävs för skydd enligt upphovsrättslagen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du vill att vi ska titta närmare på mönstret eller behöver mer rådgivning i frågan så är du välkommen att kontakta oss på mail info@lawline.se eller på telefon 08-533 300 04.

Med vänlig hälsning

Pierre OlssonRådgivare