Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

FRÅGA
Hej!Jag har en sambo. Jag har sålt bostadsrätten (köptes långt innan vi blev sambos och kände varandra).Jag vill köpa en ny lägenhet där vi båda skriver oss. Jag vill inte att han har rätt till lägenheten vid en bodelning.Hur gör jag?Går skriva som enskild egendom utan hans kännedom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du själv vill köpa en lägenhet för dig och din sambos gemensamma bruk, men att du inte vill att din sambo vid en eventuell bodelning ska kunna ta lägenheten i anspråk på något sätt. Din fråga är familjerättslig och behandlas i sambolagen (SL).

Vid ett samboförhållandes slut är huvudregeln att en bodelning ska göras om en av samborna begär det, och då ingår endast sådan egendom i bodelningen som anses vara samboegendom (8 § SL). Det som utgör samboegendom är gemensamma bostad och bohag, men endast om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § SL).

Från denna huvudregel görs undantag om samborna gemensamt upprättar och undertecknar ett skriftligt s.k. samboavtal, där det antingen bestäms att en bodelning överhuvudtaget inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § SL).

I ditt fall skulle en lägenhet, som du själv förvärvar men som används av båda dig och din sambo och som ni dessutom båda är skrivna på, klassas som samboegendom och preliminärt ingå i en bodelning. För att undvika att en bodelning mellan er överhuvudtaget sker eller att lägenheten inte ingår i en bodelning, kan ni tillsammans upprätta ett samboavtal där ni bestämmer detta. Antingen bestämmer ni att ingen bodelning ska ske eller att just lägenheten inte ska ingå i bodelningen. Det är viktigt att poängtera att det inte är möjligt för dig att undanta lägenheten från en bodelning utan din sambos vetskap och samtycke.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?