Hur undantar jag mina föräldrars gåva från bodelning?

2020-07-31 i Bodelning
FRÅGA
Jag fick en skogsfastighet av mina föräldrar när jag var väldigt ung. Mina föräldrar tänkte inte på att skriva några villkor i gåvobrevet, men det har tillhört släkten i flera generationer och att det skulle så förbli. Finns det några möjligheter att denna fsatighet kan bedömas vara min enskilda egendom och stanna i släkten vid en skilsmässa eller måste den delas som giftorättsgods. Jag har läst att man i vissa fall kan göra undantag på dom formella kraven i gåvobrev. Finns det en möjlighet att denna fastighet kan undantas från giftorättsgodset och tillhöra mig även i framtiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om giftorättsgods och enskild egendom finns i äktenskapsbalken.

Giftorättsgods och enskild egendom
Vid en skilsmässa genomförs vanligtvis en bodelning som innebär att man delar upp den gemensamma egendom som man äger. Sådan egendom som delas upp kallas för giftorättsgods. All egendom behöver dock inte vara giftorättsgods, utan en del av egendomen kan istället vara så kallad enskild egendom. Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning.

Hur gör man egendom till enskild?
Det finns två sätt att göra egendom enskild. Det första sättet är att en utomstående person i sitt testamente, gåvoavtal eller liknande skriver som villkor att det som tillfaller dig ska vara din enskilda egendom (7 kap. 2 §). Eftersom dina föräldrar inte skrev några villkor i gåvobrevet är detta alternativ dock uteslutet.

Det andra sättet att göra egendom till enskild är att med sin make/maka upprätta äktenskapsförord där man avtalar om att viss egendom ska vara enskild (7 kap.2 § och 7 kap. 3 §). Man kan upprätta äktenskapsförord inte bara innan man gifter sig, utan också under äktenskapet. Detta är det vanligaste sättet att göra egendom till enskild.

Sammanfattning och tips
Mitt förslag är att du och din make/maka upprättar äktenskapsförord där ni avtalar om att skogsfastigheten ska vara enskild egendom och därmed tillhöra enbart dig vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. När man upprättar äktenskapsförord kan det vara en god idé att vända sig till en jurist eftersom sådana dokument kommer att kunna spela väldigt stor roll i framtiden. Skulle de vara felaktigt utformade eller otydliga kan det få tråkiga konsekvenser som är svåra att ordna upp där och då.

Mitt tips är att du vänder dig till Lawlines juristbyrå, alternativt att du använder dig av Lawlines avtalstjänst där du kan välja att enkelt upprätta ett korrekt äktenskapsförord genom att fylla i de uppgifter som efterfrågas.

Viktigt att komma ihåg är att ett färdigt äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2753)
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?
2021-02-28 Vad ska du göra om din f.d. partner inte vill samarbeta för att få till stånd en bodelning?
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Alla besvarade frågor (89850)