Hur tungt väger ett beslut från Allmänna Reklamationsnämnden i domstol?

2020-04-07 i Domstol
FRÅGA
Hej. Jag har vunnit ett ärende i ARN där bilfirman jag köpten bilen ifrån rekommenderas att betala tillbaka ca 11.000kr till mig. Men bilfirman vill inte. Min fråga är om det är värt att gå till domstol för 11.000kr? Känns som man har mer att förlora än att vinna. Skulle jag behöva en advokat isf? Hur tungt väger ARNs beslut i domstolen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer inte kunna ge dig ett konkret svar på hur stora dina chanser till framgång i en eventuell domstolsprocess med bilfirman är, eftersom jag inte vet några omständigheter i ditt fall utöver att du fått rätt i beslutet från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Är ARN:s beslut bindande?

Allmänna Reklamationsnämnden är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag, så kallade konsumenttvister. Nämndens beslut grundas på aktuell lagstiftning och praxis, men besluten är inte bindande för varken företaget eller konsumenten, utan kan närmast liknas vid rekommendationer om hur ärendet ska lösas. Majoriteten av alla företag väljer dock att följa nämndens beslut frivilligt, men eftersom beslutet endast är rekommenderande har bilfirman ingen skyldighet att följa det.

Hur tungt väger ARN:s beslut i domstolen?

Att du vunnit ärendet hos ARN innebär enligt min mening att du har fog för din sak och att det finns förutsättningar för att nå framgång i en domstolsprocess. Att ARN:s beslut fattas av opartiska jurister och att majoriteten av nämndens avgöranden följs av företagen frivilligt är två omständigheter som talar för att domstolen skulle komma till samma slutsats som nämnden. Några garantier för detta finns däremot inte, och domstolsprocessen kan vara riskabel, och bli både långdragen och kostsam. Detta för att den part som förlorar målet ska ersätta motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken).

Behöver man advokat för att kunna föra process i domstol?

Man behöver inte anlita en advokat för att kunna föra process i domstol. Att anlita en advokat är dock något jag rekommenderar om du bestämmer dig för att stämma bilfirman, eftersom domstolsprocessen är väldigt regelstyrd.

Sammanfattning

Att du vunnit ärendet hos ARN talar för att du även skulle nå framgång i en domstolsprocess, då domstolen med ganska stor sannolikhet skulle komma till samma slutsats som nämnden. Samtidigt finns risken att processen blir långdragen, kostsam och energikrävande. Mitt råd till dig är att du tar kontakt med en advokat eller jurist som kan ge dig ytterligare rådgivning i frågan, och som kan företräda dig i processen om du väljer att stämma bilfirman. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline här.


Hoppas du fick svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (483)
2021-02-28 Vad innebär prövningstillstånd?
2021-02-28 Kan jag stämma kommunen?
2021-02-28 Ska jag lämna in en stämningsansökan mot hyresvärd för deposition som jag inte fått tillbaka?
2021-02-28 Vem leder en förundersökning?

Alla besvarade frågor (89990)