Hur tolkas uppsägningstiden?

2017-07-03 i Avtal
FRÅGA
Jag behöver hjälp att tolka om denna lydelse betyder att det är sex månaders uppsägningstid eller om kontraktet bara kan sägas upp sex månader före hyrestidens utgång av en femårsperiod är slut och att det annars löper på fem år till? AVTALETS GILTIGHETSTIDDetta avtal gäller för tiden fr o m 12 augusti 2010 t o m 12 augusti 2015. Avtalet kansägas upp av endera parten med iakttagande av sex månaders uppsägningstid.Uppsägningen skall vara skriftlig. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fem år itaget.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du väder dig till oss med din fråga.

Jag kan tyvärr endast svara generellt på din fråga då det inte anges vad avtalet gäller, men jag tolkar lydelsen utifrån generella regler för hyresavtal:

Ni har kommit överens om att avtalet ska gälla den perioden det anges. Vill du som hyrestagare säga upp avtalet gör du detta skriftligt. Du kan när som helst under avtalstiden säga upp avtalet och från uppsägningsdagen löper en tid på 6 månader, för att hyresgivaren ska få möjlighet att finna en ny hyrestagare. Vill hyresgivaren säga upp avtalet gäller även då att detta görs skriftligt till hyrestagaren MEN det bör nog finnas någonstans i kontraktet att det endast kan göras enligt giltiga skäl, och att dessa ska anges vid uppsägningen. Annars är själva avtalstiden onödig. Dessa kan t ex vara att hyrestagaren missköter sin del av avtalet eller egendomen. Se efter om hyresgivarens skäl för att få säga upp avtalet står angivet, annars finns det angivet i lagen för vad avtalet gäller. Jag antar att det inte gäller hyra av bostad då ett sådant avtal inte regleras på detta vis, hyreslagen anges dock i kap 12 jordabalken. Annan form av hyra/arrende finns reglerad i kap 8-13 i samma balk.

Vad gäller förlängningen av avtalet så anger din text att den automatiskt sker var femte år om ingen av parterna säger upp avtalet. Önskar hyresgivaren att inte behålla avtalet, men inte har skäl för uppsägning, har denne en möjlighet att göra detta i samband med avtalets upphörande genom att meddela att en förlängning inte kommer att ske. På så vis skyddas både hyrestagaren och hyresgivaren i sitt avtal.

För att göra en mer säkert bedömning behöver avtalet granskas för vad det gäller.

Hoppas du fått lite vägledning, annars får du höra av dig igen.

Jennie Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1534)
2021-09-19 Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt
2021-09-07 Har en annonssajt rätt att neka annonsering?
2021-09-06 Har du rätt att få tillbaka pengar om du har glömt stänga av parkeringen?

Alla besvarade frågor (95739)