Hur tolkas testamente?

2021-01-10 i Testamente
FRÅGA
Mormor och hennes sambo skrev ett testamente som lyder " vid mitt, H.S(sambon) frånfälle skall mitt kvarlåtenskap i första hand tilfalla min sambo I-M.K(mormor). Om hon skulle vara avliden eller vilja avstå helt eller delvis till förmån för hennes dotter C.J skall kvarlåtenskapen istället tillfalla henne"Nu har mormor dött efter tid på äldreboende, och sambon flyttade till ny lägenhet då upphörde deras samboskap, upphör även testamentet då det uttrycks att det gäller just för sambo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler och lagar om testamente finns främst i ärvdabalken (ÄB). 11 kap. handlar om testamentets tolkning. Här föreskrivs det att testamentet alltid ska tolkas så som man kan anta att testatorn hade önskat. Det är utgångspunkten i all tolkning när det gäller testamente (11 kap. 1 § ÄB).

I det här fallet är min bedömning att det är tydligt att testatorns vilja är att trots att de inte är sambos så ska testamentet vara giltigt.

Om sambon önskar, vilket kanske vore att föredra, kan han alltid skriva ett nytt testamente som förtydligar sin vilja. Testator kan fritt återkalla testamente så länge detta görs tydligt. Han kan sedan upprätta ett nytt testamente skriftligt inför två vittnen och därmed göra det gällande (10 kap. 1 & 4 §§ ÄB). På detta sätt kan man undvika eventuella diskussioner när sambon sedermera avlider.

Jag hoppas detta var svar på din fråga och att din situation löser sig på bästa sätt! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2818)
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU

Alla besvarade frågor (91130)