Hur tolkas 13 § Sambolagen?

Kan ni förklara med enkel svenska vad som menas med 13§ Sambolagen.

tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att förstå 13 § SamboL måste man först gå igenom vad som händer när ett samboförhållande upphör samt på vilket sätt egendom kan kategoriseras vid en bodelning. Jag kommer nedan först att redogöra för detta för att sedan kunna besvara din fråga om 13 §.

Vad händer när ett samboförhållande upphör?

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning genomföras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Vid en bodelning kan sambornas respektive egendom delas upp i kategorierna samboegendom eller annan egendom.

Samboegendom är gemensamt bohag och bostad som förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). I en bodelning är det bara samboegendomen som ingår. Egendom som inte förvärvats för gemensamt bruk tillhör kategorin annan egendom och ingår inte i bodelningen.

Vad innebär 13 § Sambolagen?

13 § SamboL beskriver hur man ska beräkna sambornas respektive skulder vid en bodelning.

13 § SamboL innebär att en sambos skulder i första hand ska räknas bort från dennes enskilda egendom, dvs från kategorin annan egendom. Detta görs för att skulderna i första hand inte ska ingå i bodelningen och belasta den andra sambon. Om skulderna överstiger sambons tillgångar i dennes annan egendom dras resterande del av skulden av från samboegendomen. Om skulden inte får täckning i annan egendom kommer den alltså att räknas av från samboegendomen och påverka bodelningen.


Om en skuld är direkt hänförlig till samboegendomen ska den dock räknas av från samboegendomen. Detta kan vara om samborna till exempel köpt en TV för 10.000 kr för att använda för gemensamt bruk och denna är belånad med 5000 kr. Då räknas skulden på 5000 kr bort från samboegendomen och inte från sambornas andra egendom. Skulder som är direkt hänförliga till samboegendomen kommer alltså att räknas med i bodelningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar


Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning