FrågaAVTALSRÄTTAvtal10/04/2018

Hur tolkar man ett avtal?

Detta avtal träder i kraft i och med undertecknat och löper i 12 månader räknat från nedan givet avtalsdatum. Om uppsägning inte sker 3 månader före avtals tiden utgång är avtalet förlängt med 12 månader.

Detta är ett borgensavtal.

Vad gäller? Förlängs det hela tiden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formuleringen känns konstig eftersom borgensavtal brukar löpa under samma tid som avtalet det är kopplade till. När man ska tolka avtal finns det flera tillvägagångssätt. Man brukar börja med att försöka tolka ordalydelsen av avtalet. I detta fallet är det mycket osäkert, men jag skulle tolka avtalet som att det kan förlängas en gång, dvs att det gäller upp till två år eller 24 månader. En annan tolkningsprincip kallas oklarhetsprincipen. Den innebär att om ett avtal eller en del av ett avtal är oklart ska det tolkas till nackdel för den som skrivit avtalet. Efter som att läget är väldigt osäkert tror jag att den skulle väga tyngre än det första alternativet, det innebär att avtalet helt enkelt ska tolkas till fördel för den som inte skrev det. För att göra en bättre bedömning skulle jag behöva mer information om situationen.

Hoppas du fått någon vägledning av mitt svar.

Vänligen,

Carl LohmanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”