Hur tar man tillbaka samtycke för SoL-placering?

2019-02-09 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Om barnet ät sol placerat med föräldraskapet medgivande. Vad gäller om föräldrarnavill ta hem barnen igen? Hur skall dom gå till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att få svar på din fråga så får vi gå in i socialtjänstlagen(SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU).

Om föräldrarna vill ta tillbaka sitt samtycke bör de lämna sina synpunkter till socialtjänsten. En placering enligt SoL förutsätter frivillighet(SoL 1:1). Det innebär att det krävs samtycke från vårdnadshavarna. Om barnet är över 15 år krävs även barnets samtycke.

Utan samtycke kan tvångsvård bli aktuellt

Om socialnämnden anser att ett barn är i behov av vård även fast föräldrarna inte samtycker kan det bli aktuellt med tvångsvård enligt LVU. Det är då förvaltningsdomstolen som avgör om tvångsvård ska bli aktuellt(LVU 4 §). Om detta skulle bli fallet så har föräldrarna ändå rätt att få sina åsikter i frågor rörande vården beaktade, exempelvis vilken typ av familjehem de vill ha.

Kontakta socialtjänsten

Mitt råd är alltså att föräldrarna kontaktar socialtjänsten i deras kommun. För att kontakta socialtjänsten kan man ringa växeln i kommunen och be om att bli kopplad till socialtjänsten, eller socialkontoret som det ibland kallas. Telefonnumret finns på kommunens hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
.
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (403)
2019-03-24 Överklagande av kommunala beslut
2019-03-17 Skicka handling på annat sätt än per post
2019-03-16 Underhållsskyldighet för barn placerat på HVB-hem
2019-03-16 Överklaga ett beslut som vunnit laga kraft

Alla besvarade frågor (67047)