Hur tar man reda på om en person har körkort/om körkortet återkallats?

Hej. Hur kan jag få reda på om någon har körkort? Eller ifall personen har blivit av med körkortet och isf för hur länge? Är sådan info beskyddad eller kan alla få reda på om någon har körkort eller ifall personen har blivit av med det? Om denna information är öppet för alla kan man då ringa 114 14 för att få informationen eller är det bara transportsyrelsen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte om du skulle vilja ta del av en handling som innehåller informationen du vill ha, eller om du bara är ute efter enstaka uppgift (muntligen). Jag kommer därför att redogöra för båda möjligheterna.


Rätten att ta del av allmänna handlingar

För att kunna ta reda på om personen har körkort eller inte kan du vända dig till Transportstyrelsen. Detta görs med stöd av offentlighetsprincipen, som ger var och en rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som antingen inkommen eller upprättad där (2 kap. 3, 4, 9 och 10 §§ tryckfrihetsförordningen). Förutsatt att dessa kriterier är uppfyllda, vilket de förmodligen är i detta fall, ska du få ta del av handlingen genast (2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen).

Rätten att ta del av uppgifter i allmänna handlingar

Om du inte vill ta del av hela handlingen utan endast kort uppgift om huruvida personen har körkort eller inte (t.ex. via telefonsamtal) gäller andra regler än de ovan. Myndigheters allmänna upplysningsplikt följer av deras serviceskyldighet (6 § förvaltningslagen). Därutöver finns en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som stadgar att myndigheten ska lämna ut uppgiften, om inte den är belagd med sekretess eller det skulle ´´hindra arbetets behöriga gång`` hos myndigheten (6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen). JO har härvid uttalat att om det rör sig om enstaka uppgifter i en handling bör myndigheten lämna ut dem under telefonsamtalet ( se JO 1990/91 s. 382).

Sammanfattning

Du har två valmöjligheter - för det första kan du begära att få ta del av den allmänna handling som visar på att personen har körkort / beslutet om återkallelse av körkortet. För det andra kan du få ta del av en kortare uppgift (vanligtvis muntligen via telefonsamtal) om huruvida personen har körkort eller inte.

Som nämnts ovan ska du vända dig till Transportstyrelsen. Du hittar deras kontaktuppgifter här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini MostofiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000