Hur tar man del av uppgifter om bostadsrätter?

2021-10-24 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag vill veta vem som är registrerad ägare till bostadsrätten i Stockholm med adress abc 123 X tr lgh Y och sedan när, vänliga hälsningar X
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta vem som äger en viss bostadsrätt. Regler om medlemsförteckningar i bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (1991:614). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Bostadsrättsföreningar är skyldiga att föra en förteckning över sina medlemmar, en så kallad medlemsförteckning (9 kap. 8 § bostadsrättslagen). Medlemsförteckningen ska innehålla uppgifter om medlemmarnas namn och postadress, tidpunkten för deras inträde i föreningen, och den bostadsrätt som medlemmen har (9 kap. 9 § andra stycket bostadsrättslagen). Denna medlemsförteckning ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den (9 kap. 9 § tredje stycket bostadsrättslagen). Detta innebär alltså att vem som helst, på begäran, kan ta del av den. Observera dock att en förening inte behöver skicka ut en fysisk, eller ens elektronisk, kopia på förteckningen till den som önskar. Föreningen kan istället hänvisa intresserade att ta del av uppgifterna genom att besöka föreningen.

För att ta reda på vem som bor i den aktuella bostadsrätten bör du således vända dig till den berörda bostadsrättsföreningen.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97623)