FrågaFAMILJERÄTTFaderskap27/02/2018

Hur tar jag reda på vem som är barnets far?

Hejsan

Jag väntar mitt första barn och fick reda på graviditeten sent, v24.

Har haft samlag med två män under perioden och det är så att en är gift.

Jag vill först ta ett test på den ogifta och om det är negativt ta på den gifta för att slippa blanda in honom.

Kan man meddela det till familjerätten eller kräver de namn på båda direkt? Bor i Kiruna och det känns som en liten stad där det finns risk att ryktet kommer ut.

Hur bör jag göra? Vill innerst inne att barnet ska veta, men den gifta mannen är även min arbetsledare. Det är mycket som kommer bli sämre om jag berättar.

Men för barnets bästa...

Hjälp.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Talan om fastställande av faderskap kan väckas av barnet eller modern som har vårdnaden om barnet (3 kap. 5 § föräldrabalken (FB)). Enligt 3 kap. 9 § FB ska rätten se till att frågan om faderskap blir tillbörligen utredd. I rättsfallet RH 2012:66 fastställde hovrätten att det åligger en domstol att försöka få fram tillräcklig utredning för att kunna avgöra ett faderskapsmål, detta genom till exempel en blodundersökning (faderskapstest) på den presumtive fadern.

I 1 § lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap, stadgas det att rätten kan förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper i mål om fastställande av faderskap. Detta förordnande sker på yrkande av en part i målet.

En presumtiv fader måste alltså låta sig genomgå ett faderskapstest på yrkande av modern i mål om fastställande av faderskap. Rätten kan förelägga den presumtive fadern att vid vite genomgå ett sådant test och om det inte är till hjälp, kan biträde av Polismyndigheten aktualiseras för att undersökningen ska komma till stånd, se 2 och 2 a §§ lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.

Du måste sålunda ansöka hos tingsrätten om fastställande av faderskap.

Alternativt kan mannen kontakta socialnämnden och påtala att han misstänker att han är fadern, för att en utredning ska påbörjas.

Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”