FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen22/03/2022

Hur tar jag reda på om någon har körkort?

Jag undrar om Namn Namnsson XXXXXX-XXXX har giltigt körkort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ta reda på om någon har körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen är en statlig myndighet, detta innebär att information som skickas till dem blir allmänna handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Ibland kan rätten att ta del av allmänna handlingar vara begränsande, men uppgifter om körkort är i regel inte skyddade av sekretess. Du kan kontakta myndigheten antingen genom att ringa eller maila dem, då får du uppge personens namn och personnummer och fråga om de har ett giltigt körkort.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare